A headshot image of Kunsulu Bekish

Kunsulu Bekish

MS

Project Engineer / Suppression Expert

Areas of Expertise

Modeling

Belgium Headquarters - Belgium

Kunsulu is a fire safety engineer (IMFSE). Kunsulu specializes in the design of active extinguishing systems, ranging from preliminary design, detailed design (hydraulic calculations and 3D plans) to drawing up technical specifications and delivery. She is a specialist in standards and interpretations for sprinklers, gas extinguishing and water mist.

In any project, she seeks the optimal solution for her clients. Her performance-based approach allows us to deviate from standard codes by installing compensating safety measures and evaluating the associated risks to achieve a safety above or at least equivalent to the national standard. This allows her to design a client-specific solution and work with complex circumstances and client-specific constraints and requirements

Kunsulu is een brandveiligheidsingenieur (IMFSE). Kunsulu is gespecialiseerd in het ontwerpen van actieve blusinstallaties. Dit omvat voorontwerp, gedetailleerd ontwerp (hydraulische berekeningen en 3D-plannen) tot het opstellen van technische specificaties en oplevering. Zij is een experte op het gebied van normen en interpretaties voor sprinklers, blusgas en watermist.

Voor elk project zoekt ze de optimale oplossing voor haar klanten. Dankzij haar prestatiegerichte aanpak kunnen we afwijken van standaard codes met compenserende veiligheidsmaatregelen, en door de bijbehorende risico's te evalueren zijn we veiliger dan of op zijn minst even veilig als de nationale norm. Dit stelt haar in staat om een oplossing op maat van de klant te ontwerpen en te werken met complexe omstandigheden en klantspecifieke beperkingen en eisen.

Kunsulu est une ingénieur en sécurité incendie (IMFSE). Kunsulu est spécialisée dans la conception de systèmes d’extinction actifs, depuis la conception préliminaire, la conception détaillée (calculs hydrauliques et plans 3D) jusqu’à l’élaboration des spécifications techniques et la livraison. Elle est spécialiste des normes et interprétations relatives aux sprinklers, aux extincteurs à gaz et aux brouillards d’eau.

Pour chaque projet, elle recherche la solution optimale pour ses clients. Son approche basée sur la performance nous permet de nous écarter des codes standards en installant des mesures de sécurité compensatoires et en évaluant les risques associés en vue d’atteindre une sécurité supérieure ou au moins équivalente à la norme nationale. Cela lui permet de concevoir une solution sur mesure pour le client et de travailler dans des circonstances complexes et des contraintes et exigences spécifiques au client.

Education / Certifications
  • MS, International Fire Safety Engineering (IMFSE), University of Edinburgh, Lund and Ghent
  • BS, Civil Engineering, Nazarbayev University