A headshot image of Tommi Ikonen

Tommi Ikonen

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

Tommi on toiminut vuodesta 2018 paloturvallisuusasiantuntijana. Merkittävimpänä taustakoulutuksena Tommilla on insinööritutkinto Pelastusopiston palopäällystön koulutusohjelmasta sekä pelastajan tutkinto. Tommilla onkin tätä kautta kerääntynyt monipuolinen tausta paloturvallisuuden työkentältä. Ennen paloturvallisuusasiantuntijaksi siirtymistä Tommi on työskennellyt pelastuslaitoksella operatiivisella puolella palomiehenä/ensihoitajana sekä onnettomuuksien ehkäisyssä palotarkastajana. Kokemusta on karttunut monipuolisesti erilaisista kohteista aina tavanomaisista asuinkerrostaloista isompiin kaupallisiin korttelikokonaisuuksiin, hotelleihin, sairaaloihin sekä metroverkoston rakentamiseen. Tommi on eniten kiinnostunut ja perehtynyt kaupallisiin kohteisiin ja haluaa jatkossakin työskennellä ja perehtyä enenevissä määrin juuri esimerkiksi hotellien ja kauppakeskusten suunnitteluun. Paloturvallisuusasioiden lisäksi Tommi on kiinnostunut (työ)hyvinvointiin liittyvistä asioista ja toimiikin yrityksen työsuojeluvaltuutettuna.Tommi has worked as a fire safety engineer since 2018. His practical experience as a firefighter, paramedic and fire inspector in accident prevention, along with his fire engineering education, has provided him with a broad understanding of fire safety matters. As a fire safety engineer, he has gained experience working on a variety of fire engineering design projects, from conventional apartment buildings to larger commercial blocks, hotels, hospitals and the metro network. Tommi is particularly focused on commercial property and keeps up with new developments in the field of hotel and shopping center fire safety design. Tommi also has a special interest in occupational health and safety.

Education / Certifications
  • B.Eng, Fire Officer, Savonia University of Applied Sciences

Get in Touch with Tommi

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.