Share this post

Pohjois-Euroopan johtaviin kierrätyspalveluihin lukeutuva Kuusakoski Recycling tarjoaa kustannustehokkaita ja ympäristövastuullisia kierrätyspalveluita SER-jätteen keräilijöille ja kierrättäjille, yrityksille, pienyrityksille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, alkuperäisille laitevalmistajille sekä valtioille ja kunnille. Yritys halusi ehkäistä kaikkia sellaisia tapahtumia, jotka voisivat vahingoittaa ja aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.

Problem icon
The Problem

SER-jätteen käsittely lisää mahdollisten tulipalojen riskiä, jotka voivat vapauttaa suuria määriä myrkyllisiä tai haitallisia aineita ympäristöön. Lisäksi tulipalojen aiheuttamat toiminnan keskeytykset aiheuttavat yritykselle suurempia taloudellisia tappioita ja lisäkustannuksia. Onnettomuuden sattuessa tulipalojen sammuttamiseen kuluva aika voi venyä ennakoitua pidemmäksi, mikä saattaa vaikuttaa liiketoimintaan toiminnan keskeytyessä. Paloturvallisuusasiantuntijoiden avulla yritys voi minimoida toimipaikkojen paloturvallisuushaasteet ja vähentää toimintajärjestelmiinsä kohdistuvia riskejä.

Solution icon
The Solution

Asiantuntijaryhmämme otti vastuun yrityksen tehokkuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta koskevien tietojen tutkimisesta ja keräämisestä tekemällä useita turvallisuustarkastuksia. Hyödyntämällä laajaa paloteknistä tietämystään insinöörimme suorittivat sarjan tarkastuksia Kuusakoski Recyclingin eri toimipisteissä. Auditointien avulla pystyttiin tunnistamaan paloturvallisuusriskit, havaitsemaan mahdolliset kierrätysliiketoimintaan liittyvät riskit ja vaaratilanteet sekä kehittämään konkreettisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelua.

Results icon
The Results

Kuusakoski Recyclingin toimipaikoilla tehnyt auditoinnit toivat selvää taloudellista hyötyä organisaatiolle. Kuusakoski Recyclingin toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto totesi: ”Tehtyjen paloturvallisuusauditointien jälkeen paloturvallisuus on numeroiden valossa ottanut isoja askelia eteenpäin. Saimme merkittävästi kehityskohteita auditointien pohjalta ja olemme saaneet työlle myös rahallista hyötyä, kun vahingot tulipalojen osalta ovat olleet minimaaliset.”

Get in Touch

By completing the above form you have read, understood and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms. Read our Privacy Policy.

Jensen Hughes ensures non-discrimination in all programs and activities in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964. If you need more information or special assistance for persons with disabilities or limited English proficiency, contact the Jensen Hughes Compliance Team at 410-737-8677 or compliance@jensenhughes.com.