Share this post

Länsimetro palvelee päivittäisiä työmatkalaisia ja turisteja ja yhdistää Itä-Helsingin Espoon läntisiin esikaupunkeihin. Julkisessa käytössä rata on ollut elokuusta 1982 lähtien, ja 43 kilometrin pituista rataa on laajennettu paremman ja kehittyneemmän turvallisuus- ja valvontatekniikan tukemana. Liikennejärjestelmän oli myös kasvettava päivittäisten työmatkalaisten ja matkailijoiden lisääntyvän määrän vuoksi. Vuonna 2007 alkoi kaksivaiheinen projekti metron laajentamiseksi Ruoholahdesta Kivenlahteen. Jensen Hughes pyydettiin suunnittelemaan metron turvallisuusratkaisut.

Problem icon
The Problem

Yksi hankkeen suurimmista haasteista oli sellaisen paloturvallisuusstrategian kehittäminen, joka toimisi sekä vanhassa että uudessa osassa. Eroavaisuudet vanhan ja uuden osan välillä johtuivat pääasiassa siitä, Länsimetrossa tavoite asetettiin selkeästi korkeammalle kuin vanhassa metrossa. Länsimetrosta haluttiin tehdä maailman turvallisin metro. Kaikkien nykyaikaisten turvallisuusratkaisujen lisäksi ensimmäistä kertaa Suomessa käytettiin erikseen suunniteltua järjestelmää, joka mahdollisti liikuntarajoitteisten henkilöiden omatoimisen poistumisen.

Solution icon
The Solution

Kumpikin liikennöintisuunta toteutettiin omassa palo-osastoidussa tunnelissaan, jolloin poistuminen palavasta junasta tapahtuu ylipaineistetun yhdyskäytävän kautta niin sanottuun puhtaaseen tunneliin. Poistumista helpottamaan suunniteltiin korotettu kävelytaso, joka on nostettu lähelle metron lattiatasoa. Tällöin poistuminen on mahdollisimman nopeaa ja tehokasta, ja toisaalta myös pelastus- ja sammutustoiminta helpottuu. Kuulutusjärjestelmä ohjaa poistujia oikean reitin valinnassa ja auttaa löytämään lähimmän turvallisen poistumisreitin. Asemilla on kaikki nykyaikaiset turvajärjestelmät automaattisesta sammutusjärjestelmästä erittäin tehokkaaseen automaattiseen savunpoistoon ja evakuointihisseistä evakuointikuulutusjärjestelmään. Uusi evakuointihissikonsepti kehitettiin yhteistyössä toisen asiakasyrityksen kanssa, ja se pohjautuu palomieshissistandardiin. Teimme tiivistä yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa löytääksemme turvalliset ja parhaiten toimivat ratkaisut. Turvallisuus ja luotettavuus ohjasivat toimintaa, mutta mahdollisuus vaikuttaa kokonaisuuteen ja järjestelmien valintaan alusta asti mahdollisti myös taloudellisesti tehokkaat ratkaisut. Jensen Hughesin tiimi oli mukana alusta loppuun asti. Suunnittelu alkoi jo vuonna 2007, jolloin valittiin turvallisuuden suuret linjat ja perusratkaisut. Suunnittelun edetessä suunnitelmia tarkennettiin ja valittiin toteutettavat järjestelmät. Suomessa ei ole kansallisia vaatimuksia nimenomaan metron suunnittelulle, joten määrittelyt tehtiin yhdessä HKL:n kanssa. Perusvaatimukset asetettiin soveltaen rakennuksille tarkoitettua rakentamismääräyskokoelman E-sarjaa. Vaatimustasoja verrattiin NFPA 130 standardiin ja toiminnallisten vaatimusten toteutuminen tarkastettiin palo- ja poistumissimuloinneilla, joita tehtiin yhteensä yli 200. Suunnittelua jatkettiin myös koko rakentamisvaiheen ajan. Rakentamisvaiheessa suoritettiin myös huomattavasti enemmän vaatimuksenmukaisuus- ja suunnitelmanmukaisuustarkastuksia kuin tyypillisessä rakennusprojektissa. Pelkästään Länsimetron 2-vaiheessa (Matinkylä-Kivenlahti + Sammalvuoren metrovarikko) tarkastuksia tehtiin yli 160. Tavoitteena oli paitsi korkea laatutaso, myös mahdollisten ongelmien tunnistus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tarkastuksista saatiin paljon hyviä kokemuksia kustannus- ja aikatauluriskin hallinnan parantuessa. Poikkeamat tunnistettiin jo varhaisessa vaiheessa, jolloin virheellinen työ voitiin keskeyttää ja korjata pienin kustannuksin eikä aikatauluun tullut viivästystä. Tyypillisiä tunnistettuja riskejä olivat esimerkiksi talotekniikan asennuspaikkoihin ja asennusjärjestykseen liittyvät virheet, mittavirheet ja suunnitelmapuutteet.

Results icon
The Results

Olemme ylpeitä siitä, että saaneet olla mukana yli 15 vuoden ajan tekemässä maailman turvallisinta metroa. Jensen Hughesin asiantuntijoiden korkeatasoinen ammattitaito, joustava resurssien käyttö ja hyvä laadunvalvonta näkyi myös asiakaspalautteessa. Asiakas oli erityisen tyytyväinen asiantuntijoidemme työn laatuun ja täsmällisyyteen: "Meillä on pitkäaikainen yhteistyö Jensen Hughesin kanssa. Tarvitsemme aina osaajia, ja se on niin spesiaaliosaamista mitä tarvitaan, Jensen Hughesilla on hyviä tekijöitä kaikki. Itseasiassa parhaita tekijöitä Suomessa.”

Get in Touch

By completing the above form you have read, understood and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms. Read our Privacy Policy.

Jensen Hughes ensures non-discrimination in all programs and activities in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964. If you need more information or special assistance for persons with disabilities or limited English proficiency, contact the Jensen Hughes Compliance Team at 410-737-8677 or compliance@jensenhughes.com.