Yli 100 vuotta väestönsuojelua – suomalaista osaamista suojatiloista kokonaisvarautumiseen

Suomen sijainti idän ja lännen välissä on vuonna 2022 ollut kiinnostavampi kuin vuosiin. Millainen on Suomen varautumisen strategia?

Share this post

Venäjän aloittama hyökkäyssota sai suuret ihmismassat Euroopassa huolestumaan omasta turvallisuudestaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa sotaan on varauduttu jo yli 100 vuoden ajan eri tavoin, mutta väestönsuojat ja niiden kunnossapito on jälleen noussut keskusteluun.

Suojatiloja suomalaisille vuodesta 1915 lähtien

Jo ensimmäisen maailmansodan aikana Suomessa huomattiin, että sotilaiden lisäksi myös siviiliväestön tulee pystyä suojautumaan suoria asevaikutuksilta, kuten sirpaleilta, luodeilta, paineaalloilta sekä rakennusten sortumilta. Kellarit ja muut maanalaiset tilat nähtiin sopivina suojatiloina, joten niitä alettiin tiivistää tähän tarkoitukseen.

Ensimmäiset varsinaiset, teräsbetoniset väestönsuojat Suomessa rakennettiin 1950-luvun lopulla. Tämän jälkeen lainsäädännön muuttuessa myös väestönsuojien suojaluokitukset ovat lisääntyneet, jonka seurauksena keskenään eroaviin kohteisiin ja tarpeisiin on rakennettu erilaisia suojia. Suuria ihmismassoja tai muuten tärkeitä kohteita tyypillisesti suojataan vankemmilla suojaluokituksilla.

Suomessa on jo yli 50 000 väestönsuojaa

Väestönsuojia rakennettiin 1990-luvun alkuun saakka vain yhteiskunnallisesti tärkeisiin ja näkyviin kohteisiin, kuten kaupunki- tai teollisuuskeskittymiin, sillä vihollisen uskottiin sodan syttyessä iskevän suoraan niihin. Lainsäädännön uudistamisen myötä väestönsuojia alettiin rakentamaan koko maahan, ja nyt pelastuslaki velvoittaakin, että tietynkokoisiin uudisrakennuksiin tulee aina sisällyttää myös rakennuksen kokoon suhteutettu väestönsuoja.

Väestönsuojia Suomessa on nyt yli 50 000 ja niihin mahtuu yli 4 000 000 ihmistä. Koko kansan ei kuitenkaan ole tarkoitus mahtua suojiin samanaikaisesti, sillä yhteiskunnan tärkeiden toimintojen ylläpitämiseen tarvitaan myös suuri määrä ihmisiä.

Rakennuksen omistaja tai haltija vastaa väestönsuojan kunnossapidosta

Väestönsuojia on rakennettu hyvin erityyppisiin kiinteistöihin, mutta niiden kunnossapidossa ja käyttöönotosta vastaa aina rakennuksen omistaja tai haltija.

Jos väestönsuojelu määrätään valmiustilaan, väestönsuojat on otettava käyttöön 72 h sisällä määräyksestä. Koska aikaa käyttöönottoon on hyvin vähän, väestönsuojalle on aina hyvä olla nimetty hoitaja, joka vastaa sen käyttökunnosta ja tarpeellisista tarkistuksista myös konfliktittomana aikana. Väestönsuojia käytetään usein myös esimerkiksi harrastustiloina tai varastoina, joten väestönsuojan hoitajan tehtävä on valvoa, että suojan käyttö väestönsuojeluun on tarpeen vaatiessa mahdollista.

Väestönsuojan kunnossapitoon on olemassa ohjeita ja tarkistuslistoja, joiden avulla väestönsuojan hoitajan on suoraviivaista huolehtia, millaisia toimenpiteitä suojassa on hyvä tehdä vuosittain ja mitkä asiat taas on syytä tarkistaa esimerkiksi kymmenen vuoden välein. Jos väestönsuojaan liittyvä osaaminen epäilyttää, tarjoavat alueelliset pelastusliitot hyödyllisiä koulutuksia väestönsuojien hoitajille.

Siviilien suojaamisesta kohti kokonaisvarautumista

Aina kylmän sodan loppuun saakka varautumisen huomio Suomessa kohdistui lähinnä väestön suojaamiseen. Tämän jälkeen konflikteihin varautumisen painopisteet ovat kuitenkin siirtyneet yhä enemmän yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen, ja ihmisten suojaaminen on nähty pienenä, mutta tärkeänä osana kokonaisvarautumista. Kokonaisvarautumisessa reagoidaan asevaikutuksilta suojautumisen lisäksi esimerkiksi ruokaketjujen suojaamiseen, terveydenhuollon pettämiseen, laajamittaisen siirtolaisuuden mahdollisuuteen sekä energiakriisiin.

Turvallisten väestönsuojien rakentaminen + ylläpito

Jokaisella maalla on omanlaisensa varautumisen strategiansa. Suomalaisen asiantuntijuuden vahvuus piilee suojatilojen ja väestönsuojien rakentamisen satavuotisessa historiassa.

Jensen Hughesilla ohjaamme ja autamme väestönsuojien käyttöönottoa koskevien rakennusmääräysten tulkinnassa, teemme väestönsuojien kunnossapitotarkastuksia ja tarjoamme asiantuntemusta johtokeskusten tai kriisinhallintatilojen paloturvallisuussuunnittelussa. Lue lisää palveluistamme.

Get in Touch

By completing the above form you have read, understood and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms. Read our Privacy Policy.

Jensen Hughes ensures non-discrimination in all programs and activities in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964. If you need more information or special assistance for persons with disabilities or limited English proficiency, contact the Jensen Hughes Compliance Team at 410-737-8677 or compliance@jensenhughes.com. 

More blog posts from Jensen Hughes


Choosing a Career in Forensics

4 May 2023

Getting into the forensic world can be challenging. Even after getting a degree, it can still be a struggle to obtain a job in your desired field. Having such a niche job, people often ask me how I got to where I am today.

Read more
Lithium-ion Batteries + Fire At Sea

3 Apr 2023

The discussion about the hazards and risks arising from fires involving lithium-ion batteries and electric vehicles continues to hit the global headlines with much debate on the topic.

Read more
Jensen Hughes Leads Fire Strategy Development for Shrewsbury Flaxmill Maltings Restoration Project

20 Feb 2023

Following a £28 million refurbishment project, the 226-year-old Main Mill at Shrewsbury Flaxmill Maltings has been reborn. Using innovative thinking, architects, builders and engineers worked together to solve the challenges presented

Read more
Credit: photo courtesy of Historic England