EFFECTIEVE NALEVING VAN DE CODE BEREIKEN

Met behulp van hun diepgaande kennis van de verschillende wetgevingen en de interpretaties ervan, helpen onze ingenieurs u bij het creëren van de meest effectieve strategie, van audit en planning tot voltooiing van het project. Onze experts op het gebied van conformiteit wetgeving helpen u door het complexe landschap van regelgevende instanties te navigeren om vertragingen te beperken, kosten te beheren en bouwplanningen te ondersteunen. We helpen er ook voor te zorgen dat uw bouw-, industrie- of infrastructuurproject voldoet aan de nieuwste wetgeving om risico's te beperken en tegelijkertijd te voldoen aan uw ontwerpbehoeften.

CONFORMITEIT WETGEVING

Onze experts wetgeving helpen ontwikkelaars, bouwheren , studiebureaus en architecten met advies op het gebied van conformiteit wetgeving voor bouw-, industriële en infrastructuurprojecten. We interpreteren de plannen om inzicht te krijgen in uitdagingen op het gebied van brandveiligheid om nadien het ontwerp af te toetsen met de verschillende richtlijnen en wetgevingen van toepassing om de vereiste niveaus van conformiteit te documenteren. Onze experts beschrijven de bevindingen in een rapport om de resultaten van de analyse toe te lichten, afwijkingen te identificeren en alternatieve benaderingen voor te stellen.

CONFORMITEITSANALYSE

Onze experts controleren de conformiteit van ontwerpen aan de hand van basisnormen voor brandpreventie - meer bepaald het Belgisch Koninklijk Besluit van 7 juli 1994, functiespecifieke en lokale wetgeving. Door het ontwerp van het gebouw te beoordelen, kunnen we bepalen of het ontwerp voldoet aan de toepasselijke wetgevingsdocumenten. Voor industriële klanten die wijzigingen en/of uitbreidingen aanbrengen in hun faciliteit, kunnen we de conformiteit ook controleren met installatiespecifieke normen en regels van goede prakrijken (bijvoorbeeld CEA4001 sprinklerinstallatie, EN12101 rook- en warmtebeheersing) en de nodige oplossingen aandragen.

BRANDVEILIGHEIDSAUDITS

Gebouwaudits kunnen kritieke punten identificeren voor de levensveiligheid van de bewoners, mogelijke brandverspreiding en interventie van de brandweer. Onze praktische aanpak omvat een visueel onderzoek aan de hand van verschillende tekeningen en foto's waaruit blijkt in welke zones het gebouw niet aan de eisen voldoet. Wij leveren een onafhankelijk onderzoek en rapport met verwijzingen naar de relevante wetsteksten die helpen om de klant gerust te stellen. Op basis van onze audit kunnen we een brandveiligheidsconcept voorstellen en compenserende maatregelen definiëren.


Voor grote industriële complexen gelden verschillende wetgevingen en specifieke eisen. We pakken de uitdaging aan met een brandveiligheidsaudit op de hele site, waarbij we een aantal aanbevelingen doen om het brandrisico te verminderen en ervoor te zorgen dat alle brandveiligheidsregels worden nageleefd. Dit helpt bij het opstellen van een investerings- en veiligheidsplan.

AFWIJKINGSAANVRAGEN

Afwijkingsaanvragen kunnen een positieve en praktische dimensie toevoegen aan uw project. Om ervoor te zorgen dat het project tijdig wordt voltooid, is onze expertise op het gebied van code compliance cruciaal om aan ambtenaren te laten zien dat alternatieve materialen, benaderingen of systemen overeenkomen met de intentie van de code. Ons team kan op basis van hun specialistische kennis en uitgebreide ervaring de code compliance verfijnen en gedetailleerde ontwerpaspecten identificeren die vanuit het oogpunt van brandveiligheid kunnen worden aangepast.