A headshot image of Kaisa Henriksson

Kaisa Henriksson

Fire Safety Engineer

Turku - Finland

Kaisa on koulutukseltaan rakennusinsinööri talonrakennustekniikan alalta. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus palo-osastoivien elementtirakenteiden parista, ja nykyisissä paloturvallisuusasiantuntijan tehtävissä hän on työskennellyt vuodesta 2018. Kaisalla on laaja kokemus niin uudis- kuin korjausrakentamisesta asuin-, toimisto-, liiketila-, hotelli-, oppilaitos- ja terveydenhuollon kohteista. Kaisa hoitaa paloturvallisuuden hankkeita Turussa, ja yksi alueen suurimmista asiakkaista on Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri.

Kaisa is a civil engineer by trade majoring in structural engineering. She has over 10 years of experience with fire separating element structures and has been working in the consulting and design side since 2018. Kaisa has contributed to fire safety planning and design for a wide range of new construction and renovation projects involving residential, office and commercial buildings, hotels, educational institutions, and healthcare facilities. Currently, Kaisa is running operations and projects in Turku, and one of the main clients of the area is the Hospital District of Southwest Finland.

Education / Certifications
  • B.Eng., Civil Engineering,, Turku University of Applied Sciences

Get in Touch with Kaisa

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.