A headshot image of Mohamed Ali Jama

Mohamed Ali Jama

Fire Safety Engineer

Mohamed on aloittanut paloturvallisuuden asiantuntijana 2020. Ennen paloturvallisuusalalle siirtymistä hän työskenteli 7 vuotta Aalto Yliopistossa kemianteollisuuden tutkijana ja hän oli Suomen kestävän kehityksen toimikunnan jäsen 2018–2020. Toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Mohamedilla on myös kokemusta ITC-asiatuntijan ja elektroniikkasuunnittelijan tehtävistä. Hän on toiminut tuotekehittäjänä Startup yrityksessä Aalto Yliopistossa.


Mohamed began working as a fire safety expert in 2020. Before joining the field of fire safety, he worked at Aalto University for seven years as a researcher in the chemical sector and was a member of the Finnish Commission for Sustainable Development between 2018–2020, an organization that seeks to embed the strategic goals of sustainable development into national policies, governance and social practices. Mohamed is also an experienced ITC expert and electronics designer and has worked as a product developer at Startup Aalto University.

Education / Certifications
  • PhD, CFD Modeling, Aalto University
  • Master of Science Engineering, Applied Thermodynamics and Numerical Mathematics, Aalto University

Get in Touch

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.