A headshot image of Anton Huovinen

Anton Huovinen

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

Antonille on kertynyt kokemusta erilaisista rakentamiseen ja paloturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä ja opinnoista yhteensä 8 vuotta, joista viimeiset kolme vuotta nykyisessä työtehtävässä paloturvallisuusasiantuntijana. Suunnittelukokemusta on kertynyt laajasti erityyppisten ja -kokoisten hankkeiden parissa uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen, sisältäen myös Suomen korkeimman rakennuksen paloturvallisuussuunnitteluun. Kohteiden käyttötarkoituksia ovat olleet muun muassa asuinrakennukset, sairaalat, toimistot ja oppilaitokset. Suunnittelutehtävien ohella hän on kirjoittanut ohjekirjan työpaikkarakennusten paloturvallisuussuunnittelusta sekä muita alaa tukevia ohjeistuksia.


With a total of eight years’ experience in fire safety, including three years in his current position as a fire safety expert, Anton has deepened his fire safety design experience while working on new construction and renovation projects in various sectors. He has worked on a wide range of residential, health care, education and office building projects, including fire safety planning for Finland's tallest building. He has also written a manual on fire safety planning for office buildings, as well as other informative publications supporting fire safety planning.

Education / Certifications
  • B.Eng, Fire Officer, Savonia UAS, Emergency Services College
  • FISE Designer of Fire Safety (class T)

Get in Touch with Anton

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.