A headshot image of Henna Tuumanen

Henna Tuumanen

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

Henna on työskennellyt paloturvallisuusalalla 4 vuotta. Hän on osallistunut lukuisten paloturvallisuus- ja savunpoistosuunnitelmien tekoon eri teollisuuden aloilla, mukaan lukien hotelli- ja ravintola-ala, koulutus sekä liikenne. Henna on koulutukseltaan konetekniikan insinööri, hyvinvointiteknologian tutkinto-ohjelmasta. Hän on erityisen kiinnostunut turvallisuudesta ja käytettävyydestä sekä riskien arvioinnista koneiden suunnittelussa.


In her four years as a fire safety expert, Henna has contributed to numerous fire safety and smoke removal planning and design projects in a range of industries, including hospitality, education and transportation. She holds a degree in mechanical engineering and welfare technology and has a special interest in safety and usability in machine design and risk assessment.

Education / Certifications
  • B.Eng., Mechanical Engineering, Jyväskylä University of Applied Sciences

Get in Touch with Henna

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.