A headshot image of Henna Tuumanen

Henna Tuumanen

Fire Safety Engineer

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Helsinki - Finland

Henna on työskennellyt paloturvallisuusalalla 4 vuotta. Hän on osallistunut lukuisten paloturvallisuus- ja savunpoistosuunnitelmien tekoon eri teollisuuden aloilla, mukaan lukien hotelli- ja ravintola-ala, koulutus sekä liikenne. Henna on koulutukseltaan konetekniikan insinööri, hyvinvointiteknologian tutkinto-ohjelmasta. Hän on erityisen kiinnostunut turvallisuudesta ja käytettävyydestä sekä riskien arvioinnista koneiden suunnittelussa.


In her four years as a fire safety expert, Henna has contributed to numerous fire safety and smoke removal planning and design projects in a range of industries, including hospitality, education and transportation. She holds a degree in mechanical engineering and welfare technology and has a special interest in safety and usability in machine design and risk assessment.

Education / Certifications
  • B.Eng., Mechanical Engineering, Jyväskylä University of Applied Sciences