A headshot image of Juho Pussinen

Juho Pussinen

Fire Safety Engineer

Oulu - Finland

Juholla on lähemmäs 10 vuoden kokemus paloturvallisuusasiantuntijan tehtävistä. Ennen siirtymistään paloturvallisuusalalle hän opiskeli prosessitekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon Oulun yliopistossa ja työskenteli prosessiteollisuuden tuotantolaitoksissa paperi- ja kemianteollisuudessa.

Juho on työskennellyt erittäin laaja-alaisesti erilaisten kohteiden parissa. Moneen on liittynyt joko maanalaisen tai korkean rakentamisen tarpeita. Juho on asiantuntija palo- ja poistumissimulointien tekemisessä sekä kemikaaliturvallisuuden ja ATEX-säädösten maailmassa. Myös mm. vaarallisten aineiden leviämismallinnus, palokatkot sekä VSS-asiat ovat Juhon ydinosaamista.

Juho on toiminut aktiivisesti paloalan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa mm. SFPE:n konferensseissa. Hän on tällä hetkellä Suomen Paloinsinööriyhdistyksen (SPIY) hallituksen jäsen.


Juho has close to 10 years of experience as a fire safety engineer. Before joining the fire safety industry, Juho studied process engineering at the University of Oulu and worked in process industry plants in the paper and chemical industry.

Juho has worked on a wide range of building sites, many of which have been deep underground or high-rise construction projects. Juho's areas of expertise include hazardous materials dispersion modeling, fire stops, civil defense shelters, fire and egress simulations, chemical safety, and ATEX regulations.

He continues to be active in national and international networks in the fire safety sector including SFPE conferences. Juho is currently a board member of the Finnish Fire Engineers Association.

Education / Certifications
  • MSc., Process Engineering, University of Oulu
  • Bachelor of Engineering, Fire Officer, Savonia UAS, Emergency Services College
  • Board Member, Finnish Fire Engineers Association (SPIY)
  • FISE Designer of Fire Safety (class V)

Get in Touch with Juho

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.