A headshot image of Elina Rastas

Elina Rastas

MSc

Fire Safety Engineer

Tampere - Finland

Elina tuore rakennustekniikan diplomi-insinööri, ja hän aloitti työskentelyn Jensen Hughesilla vuonna 2021. Tähän mennessä suunnittelukokemusta on kertynyt niin asuinrakennuksista kuin julkisista rakennuksistakin. Monet kohteet ovat olleet puurakennuskohteita, ja Elina teki diplomityönsäkin puurakenteisen palomuuriratkaisun toiminnalliseen suunnitteluun liittyen. Aiemmin Elina on työskennellyt rakennesuunnittelijana, ja hän toivookin pääsevänsä hyödyntämään rakenneteknistä osaamistaan erityisesti toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun kohteissa.


Elina is a recent graduate in Civil Engineering and started working for Jensen Hughes in 2021, gaining design experience in both residential and public buildings. Many of the projects have been timber buildings, and Elina also wrote her thesis on the performance-based design of a timber firewall solution. Previously, Elina has worked as a structural engineer, and she hopes to use her structural engineering skills, especially in performance-based fire safety design.

Education / Certifications
  • Master of Science, Civil Engineering, University of Tampere

Get in Touch with Elina

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.