A headshot image of Janne Raetsaari

Janne Raetsaari

B.Eng

Fire Safety Engineer

Oulu - Finland

Janne on toiminut paloturvallisuusalalla vuodesta 2016. Hän aloitti opintonsa Pelastusopistossa vuonna 2013. Valmistuttuaan hän työskenteli kahdella suurteollisuusalueella KIP:ssä (Kokkola Industrial Park) paloesimiehenä sekä SSAB:n terästehtaalla Raahessa palomestarina. Edellisissä tehtävissään Janne on työskennellyt automaattisten sammutusjärjestelmien, kuten sprinkler- ja kaasusammutuslaitteistojen parissa. Teollisuusalueilla hän oli vastuussa palotarkastuksista, toimi paloturvallisuuden asiantuntijana sekä osallistui operatiiviseen toimintaan.

Jannella on laaja-alaista osaamista teollisuuden palotuvallisuudesta, erilaisista sammutusjärjestelmistä, sekä palokunnan operatiivisesta toiminnasta teollisuusalueilla.


Janne has been working in the field since 2016. He started at the Emergency Services College in 2013, and since graduating he has worked in two large industrial sites, at Kokkola Industrial Park (KIP), and at SSAB Europe Oy, a steel plant in Raahe. In his previous positions, he has worked with automatic extinguishing systems such as sprinklers and gaseous fire suppression systems. Within the industrial areas, Janne was responsible for fire inspection activities, acting as a fire safety expert and participating in operational activities.

Janne has extensive knowledge of industrial fire safety, various extinguishing systems, and the fire brigade's operational activities in industrial areas.

Education / Certifications
  • Bachelor of Engineering, Fire Officer, Savonia University of Applied Sciences

Get in Touch with Janne

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.