A headshot image of Juha Lappeteläinen

Juha Lappeteläinen

Fire Safety Engineer

Oulu - Finland

Juha on toiminut pelastustoiminnan ja ensihoidon operatiivisissa tehtävissä 12 vuotta, jonka lisäksi hän on aiemmin työskennellyt rakennusalalla noin 5 vuotta. Näissä tehtävissä Juha työskenteli päätehtäviensä ohella muun muassa työ- ja työmaaturvallisuuden sekä palotarkastusten parissa. Juha liittyi Jensen Hughesiin 2022, valmistuttuaan rakennusinsinööriksi. Opiskelujen aikana Juha on tehnyt suunnittelutöitä ja toiminut vastaavana työnjohtajana. Juhalla on laaja-alaista kokemusta ja osaamista käytännön rakentamisesta, rakennetekniikasta, onnettomuuksien ehkäisystä ja riskienhallinnasta sekä pelastustoimen ja ensihoidon operatiivisen toiminnan haastavista erityispiirteistä.

Juha has worked in operational roles of a firefighter and a paramedic for 12 years, in addition to previously working in the construction industry for about 5 years. In these positions, in addition to his primary duties, Juha worked with occupational and site safety and on fire inspections. Juha joined Jensen Hughes in 2022, after graduating as a Civil Engineer. During his studies, Juha focused on design work and acted as a foreman. Juha has wide-ranging experience and expertise in practical construction, structural engineering, accident prevention and risk management, as well as comprehensive knowledge and experience on the challenging special features of rescue and paramedic operations.

Education / Certifications
  • Bachelors of Engineering, Civil Engineering, Lapland University of Applied Sciences
  • Bachelor of Health Care, Emergency Nursing, Oulu University of Applied Sciences

Get in Touch with Juha

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.