A headshot image of Antti Paavola

Antti Paavola

Fire Safety Engineer

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Oulu - Finland

Antti on työskennellyt paloturvallisuus- ja pelastusalalla vuodesta 2016. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli pelastuslaitoksella pelastus- ja riskienhallintatehtävien parissa sekä ydinvoimalan rakennusprojektissa, joka piti sisällään palo-, pelastus-, hätätilannevalmius- ja työturvallisuustehtäviä. Antilla on kokemusta monipuolisista turvallisuus-, riskienhallinta- ja hätätilannevalmiustehtävistä mm. pelastussuunnittelusta, onnettomuuksien ehkäisystä, riskiarvioinneista, palotarkastuksista, paloturvallisuuden valvonnasta ja paloturvallisuusratkaisuista työmailla, ydinvoimalaprojektissa kuin myös työturvallisuudessa ja -valvonnassa. Ydinvoimalaprojekti on tuonut Antille laaja-alaista kokemusta suurista työmaista ja kansainvälisestä työympäristöstä.

Antti has been working in the fire safety and rescue field since 2016. After graduation, he worked in a rescue department in rescue and risk management tasks, as well as in a nuclear power plant construction project, in tasks related to fire safety, rescue, emergency preparedness, and OHS. He has experience in versatile safety, risk management, and emergency preparedness tasks e.g., rescue planning, accident prevention, risk assessments, fire inspections, fire safety supervision, and fire protection solutions at a construction site, NP construction project, and OHS expertise and supervision. Antti has experience working in large construction sites and international work environments which he gained while working on the NPP construction project.

Education / Certifications
  • Bachelor of Engineering, Fire Officer, Savonia UAS, Emergency Services College