A headshot image of Juho Helander

Juho Helander

M.Sc. (Tech)

Senior Program Manager, Nuclear Safety

Helsinki - Finland

Juho on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta ja työskennellyt ydinturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä yli 15 vuoden ajan. Hänellä on kokemusta Fortumilta Loviisan ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteisista riskianalyyseistä (PRA), ja lisäksi hän on toiminut Fennovoiman Hanhikivi 1-projektissa muun muassa ydinturvallisuusjohtajana ja PRA-yksikön päällikkönä. Hänen vahvinta osaamisaluettaan ovat PRA:n lisäksi muun muassa hasardiarviot (maanjäristykset, sääilmiöt, tulipalot, tulvat, ym.), laitoksen syvyyssuuntainen puolustus, turvallisuusarviointi sekä ydinturvallisuussäännöstö ja lisensiointi.

Juho has graduated from the Helsinki University of Technology (M.Sc.Tech) and has worked in the nuclear safety field for more than 15 years. He has experience from the Loviisa nuclear power plant Probabilistic Risk Assessment (PRA), and in addition, he has worked in Fennovoima’s Hanhikivi 1 project for example as the Nuclear safety director and the PRA unit leader. His core expertise includes the PRA as well as hazard assessment (earthquakes, extreme weather, fires, floods, etc.), plant defense-in-depth, safety assessment, nuclear regulation, and licensing.

Education / Certifications
  • Master of Science (Tech), Applied Mathematics, Nuclear Engineering, Business, Helsinki University of Technology