A headshot image of Mari Lehtimäki

Mari Lehtimäki

MCsA

Fire Safety Engineer + Forensics Expert

Helsinki - Finland

Mari on työskennellyt turvallisuusalalla yli 20 vuotta, joista paloturvallisuusasiantuntijana seitsemän vuoden ajan. Hän on työskennellyt paloturvallisuusasiantuntijana usean uudisrakennus- ja korjausrakennuskohteen suunnittelussa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Mari on myös ansioitunut palotutkintaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä, osallistunut tutkijaryhmässä tulipaloihin liittyvään oikeustieteelliseen tutkimukseen ja julkaissut Turun yliopiston ja Pelastusopiston julkaisusarjoissa.


Mari Lehtimäki has worked in the safety and security industry for more than 20 years and has been a fire safety expert for the last seven years. She has been involved in fire engineering projects for new builds and renovations, including assembly and residential buildings in the Helsinki metropolitan area and Uusimaa region. Working as a fire investigation specialist, Mari has also contributed to forensic research publications through the University of Turku and the Emergency Services Academy in Finland.

Education / Certifications
  • Master’s of Administrative Science, Criminal and Process Law, University of Eastern Finland

Get in Touch with Mari

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.