A headshot image of Miet Cras

Miet Cras

MS

Project Engineer

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Belgium Headquarters - Belgium

Miet is a recent structural engineer architect graduate who inherited a passion for fire safety from her family. She has worked on a wide range of projects focusing on the conformity of legislation and risk analysis.

In her current role as a project engineer, Miet works on different projects mainly related to buildings and occasionally associated with industry and infrastructure. She assists Senior Engineers with the conformity of legislation and solving complex design problems, with her particular interest in and view of fire safety legislation.

Miet is recent afgestudeerd als bouwkundig ingenieur architect. De passie voor brandveiligheid zit in haar familie. Ze heeft aan een brede waaier van projecten gericht op de conformiteit van wetgeving en risicoanalyse gewerkt.

In haar huidige rol als projectingenieur werkt Miet aan verschillende projecten die voornamelijk te maken hebben met gebouwen en soms met industrie en infrastructuur. Met haar bijzondere interesse in en visie op brandveiligheidswetgeving helpt ze senior ingenieurs om alles conform de wetgeving uit te voeren en om complexe ontwerpproblemen op te lossen.

Miet vient d’être diplômée en architecture structurale et a hérité d’une passion pour la sécurité incendie de sa famille. Elle a travaillé sur de nombreux projets axés sur la conformité de la législation et l’analyse des risques.

Dans son rôle actuel d’ingénieur de projet, Miet travaille sur différents projets principalement liés aux bâtiments et occasionnellement associés à l’industrie et à l’infrastructure. Elle accompagne les ingénieurs seniors dans la conformité de la législation et la résolution de problèmes de conception complexes, avec un intérêt particulier pour la législation sur la sécurité incendie.

Education / Certifications
  • MS, Engineering Architecture, KU Leuven
  • BS, Engineering Architecture, KU Leuven