A headshot image of Mikko Partanen

Mikko Partanen

MSc,

Fire Safety Engineer

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Tampere - Finland

Mikko has worked in fire engineering since 2012. He has contributed to a wide range of new construction and renovation projects in both project management and as part of the design team. High-rise buildings, wood buildings and performance-based fire safety design including fire simulations, egress simulations and quantitative risk analysis are Mikko’s special expertise. Strong structural civil engineering background gives a good basis for comprehensive design work in projects.

Mikko on työskennellyt paloturvallisuusasiantuntijana vuodesta 2012.
Hänellä on monipuolinen kokemus uudis- ja korjausrakentamiskohteista niin projektinjohdon tehtävissä kuin osana suunnittelutiimiä. Erityisosaamisalueita ovat korkearakentaminen, puurakentaminen ja toiminnallinen palomitoitus, kuten kvantitatiiviset riskianalyysit sekä palo- ja poistumissimuloinnit.

Education / Certifications
  • Master’s of Science, Civil Engineering, Tampere University of Technology
  • FISE Designer of Fire Safety (class PV)