A headshot image of Samuli Heikkilä

Samuli Heikkilä

MSc

Managing Director, VP Finland

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Helsinki - Finland

Samuli Heikkilä on toiminut vuodesta 2018 operatiivisena johtajana vastuualueenaan päivittäisen arjen johtaminen. Työpäivät kuluvatkin suurimmaksi osaksi henkilöstöasioiden sekä tarjousten ja sopimusten parissa. Ehtiessään Samuli auttaa muita osaajia erityisesti sairaalahankkeissa. Samuli Heikkilä on valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä Yliopistosta vuonna 2012 ja aloitti paloturvallisuusasiantuntijana valmistumisen jälkeen samana vuonna. Samulin opinnot keskittyivät sairaalatekniikkaan ja teollisuustalouteen, ja paloturvallisuusasiantuntijana hänen erikoisalakseen on muodostunut nimenomaan vaativat ja poikkeuksellisen vaativat sairaalakohteet. Merkittävimmät suunnittelureferenssit ovat Uusi Lastensairaala sekä katualueen ja junaradan ylle rakentuva TYKS T3-sairaala. Samuli on aktiivinen toimija paloalan verkostoissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja osallistuu vuosittain paloalan kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin.


Samuli Heikkilä serves as the operations leader, responsible for the day-to-day management of the Finland offices. Most of his workdays are focused on human resources matters, tenders and contracts. When he can, Samuli helps other experts, especially in hospital projects. Samuli graduated from Tampere University of Technology in 2012 and began his career as a fire safety expert that same year. With expertise in hospital technology and industrial economics, he specializes in demanding hospital projects but has also been involved in fire safety planning and design for residential, commercial, and retail sites. His most notable projects are the New Children's Hospital and the TYKS T3 hospital, which is built over a street area and a railway line. Samuli is active in national and international fire protection professional associations and participates in fire safety conferences on a regular basis.


Education / Certifications
  • Master of Science, Medical Engineering, Tampere University of Technology