A headshot image of Samuli Heikkilä

Samuli Heikkilä

MSc. (Tech)

Managing Director, VP Finland

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Helsinki - Finland

Samuli is the Managing Director and VP at Jensen Hughes Finland. Before becoming the Managing Director, Samuli served as the company's Operations Officer. Samuli graduated from Tampere University of Technology in 2012 and began his career as a fire safety engineer that same year. With expertise in hospital technology and industrial economics, he has been involved in demanding hospital projects as well as fire safety planning and design for residential, commercial, and retail sites. In addition to his position as the Managing Director, Samuli is active in national and international fire protection professional associations and participates in fire safety conferences regularly.

Samuli on Jensen Hughes Suomen toimitusjohtaja ja varapuheenjohtaja. Ennen toimitusjohtajaksi siirtymistä, Samuli toimi yrityksen operatiivisena johtajana. Samuli on valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä Yliopistosta vuonna 2012 ja aloitti paloturvallisuusasiantuntijana valmistumisen jälkeen samana vuonna. Samulin opinnot keskittyivät sairaalatekniikkaan ja teollisuustalouteen, ja paloturvallisuusasiantuntijana hänen erikoisalakseen muodostui nimenomaan vaativat ja poikkeuksellisen vaativat sairaalakohteet. Toimitusjohtajana toimimisen lisäksi Samuli on aktiivinen toimija paloalan verkostoissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja osallistuu vuosittain paloalan kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin.

Education / Certifications
  • Master of Science, Medical Engineering, Tampere University of Technology