A headshot image of Stijn Mertens

Stijn Mertens

MS

Project Engineer

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Antwerp - Belgium

Stijn is a project engineer who has worked on various Probabilistic Risk Analysis (PRA) related projects with site audits and has a passion for Performance-Based Design (PBD).

In his current role, Stijn works on larger industrial projects, mainly in the Port of Antwerp (Belgium). Stijn performs an extensive range of tasks within these projects with a focus on CFD modelling.

Stijn is een projectingenieur die met siteaudits aan verschillende Probabilistic Risk Analysis (PRA)-projecten heeft gewerkt en een passie heeft voor Performance Based Design (PBD).

In zijn huidige functie werkt Stijn aan grotere industriële projecten, met name in de haven van Antwerpen (België). Stijn voert binnen deze projecten een uitgebreid takenpakket uit, met de focus op CFD-modellering.

Stijn est un ingénieur de projet qui a travaillé sur divers projets liés à l’analyse probabiliste des risques (PRA, Probabilistic Risk Analysis) avec des audits de site et est passionné de la conception basée sur la performance (PBD, Performance-Based Design).

Actuellement, il travaille sur des projets industriels de plus grande envergure, principalement dans le port d’Anvers (Belgique). Stijn effectue une vaste gamme de tâches dans le cadre de ces projets, en mettant l’accent sur la modélisation CFD.

Education / Certifications
  • MS, Fire Safety Engineering, Ghent University
  • MS, Chemical Engineering Technology, Ghent University