AUTAMME TUNNISTAMAAN TURVALLISUUSRISKIT VARHAISESSA VAIHEESSA

Työmaiden turvallisuusvalvonnan ja -auditoinnin avulla saat rakennustyömaasi turvallisuusriskit sekä paloturvallisuuden näkökulmasta kriittiset virheasennukset tietoosi ajoissa. Huomaamatta jääneet virheet aiheuttavat usein vähintäänkin aikatauluhaasteita rakennuksen käyttöönotossa, mutta pahimmillaan niistä koituu myös merkittäviä inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä.

TYÖMAIDEN TURVALLISUUSVALVONTA + AUDITOINTI

Joskus rakennustyömaan turvallisuustarkastukset ja auditoinnit edellyttävät vain kertaluonteista käyntiä. Jatkuvan turvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme kuitenkin yleensä tietojen keräämistä ja tarkistamista kuukausittain, erityisesti suurilla rakennustyömailla, joilla monimutkainen ja vaihteleva työ voi lisätä riskiä. Palveluihimme sisältyy ratkaisuja erityyppisille rakennustyömaille:  • Asennusten ja työmaan suunnitelmanmukaisuuden auditointi
  • Työmaiden turvallisuusarviointi
  • Palotarkastuksen edellytysten täyttymisen auditointi

ASENNUSTARKASTUKSET + TYÖMAAN SUUNNITELMANMUKAISUUS

Olemme kuukausittaisilla auditointikierroksilla huomanneet asiakkaidemme työmailla virheitä, joiden korjaaminen rakentamisen myöhäisemmässä vaiheessa olisi tullut erittäin kalliiksi. Työmaan suunnitelmanmukaisuuden auditoinnissa kiinnitämme huomiota asiakkaamme toivomiin kohteisiin. Useimmiten haasteita aiheutuu suunnittelun virheistä, eri suunnitelmien yhteensovittamisesta tai käytännön asennustyöstä.

SUUNNITELMAN + ASENNUSTEN ARVIOINTI

Asiantuntijamme arvioivat suunnitelmia ja laitteistoja, joita on syytä välttää:


  • Sopimaton palokuorma poistumisreiteillä (esimerkiksi johdot poistumisreitin katossa)
  • Väärin asennetut kannakkeet palokatkojen kohdalla
  • Poistumisopasteiden virheellinen sijoittelu

Viime vuosina tarve työmaasuunnitelmien vaatimustenmukaisuuden tarkastuksille on kasvanut erityisesti suurissa ja monimutkaisissa rakennushankkeissa. Virhealttius kasvaa yleensä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden määrän kasvaessa. Paloturvallisuussuunnittelussa tapahtuvia virheitä ei pidä koskaan piilottaa, vaan ne on tuotava esiin ja korjattava ennen kuin ne aiheuttavat vaaraa.

TYÖMAAN TURVALLISUUDEN ARVIOINTI

Rakennustyömaan paloriski on moninkertainen tavanomaiseen rakennuskäyttöön verrattuna. Pahimmillaan pienikin tulipalo voi viivästyttää rakennuksen valmistumista kuukausilla. Yleensä teemme rakennus- tai korjaustyömaan paloturvallisuusarvioinnit silloin, kun osa rakennuksesta on käytössä. Varmistamme, että työmaa ei aiheuta kohtuutonta uhkaa rakennukselle tai siinä toimiville ihmisille ja toiminnoille. Työmaan paloturvallisuusarviointeja tarvitaan usein myös rakennusten rakentamisen yhteydessä, kun rakennukset otetaan käyttöön vaiheittain. Vaiheittainen käyttöönotto on otettava huolellisesti huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Erityisesti laajoilla ja pitkäaikaisilla rakennustyömailla paloturvallisuusarvioinnit hyötyvät säännöllisistä tarkastuksista, jotta kehittyvään työmaahan liittyvät riskit havaitaan varhaisessa vaiheessa.

PALOTARKASTUSVAATIMUSTEN AUDITOINTI + KÄYTTÖÖNOTTO

Teemme tarkastuskierroksia ennen virallista palotarkastusta varmistaaksemme, että viranomaisten tarkastuksissa kiinteistössä ei paljastu yllätyksiä. Valmistautumalla vältyt palo- ja pelastusviranomaisten muutosvaatimuksilta, jotka voivat johtaa kalliisiin korjauksiin rakennuksen käyttöönoton yhteydessä. Ota meihin yhteyttä ennen virallista palotarkastusta, niin sovitaan sopiva aika tarkastukselle.