TARJOAMME ASIANTUNTEVIA TUTKINTAPALVELUITA KAIKEN TYYPPISILLE ONNETTOMUUKSILLE

Yli kaksikymmentä onnettomuustutkijaamme, seitsemän omaa laboratoriotamme ja 1500 henkilön asiantuntijaverkostomme takaavat ylivoimaisen asiantuntemuksen ja resurssit erilaisten onnettomuuksien tutkintaan. Onnettomuustutkinnan asiantuntijuutemme kattaa kaikki onnettomuustyypit tulipaloista ja räjähdyksistä meriliikenneonnettomuuksiin, kaivos- ja rakennussortumiin.

ONNETTOMUUKSIEN SYIDEN TUTKIMINEN + YMMÄRTÄMINEN

Kukaan ei voi ennustaa, milloin onnettomuus tai tulipalo tapahtuu. Onnettomuustyypistä riippumatta tiimimme selvittää tarkalleen, mitä tapahtui, miksi se tapahtui ja mitä voidaan tehdä vastaavien onnettomuuksien estämiseksi tulevaisuudessa. Asiantuntemuksemme avulla voimme rekonstruoida onnettomuuden yksityiskohdat selvittääksemme tapahtuman syyn sekä onnettomuuteen liittyvien kustannusten jakautumisen.

ASIAKKAIDEN TARPEIDEN MUKAAN RÄÄTÄLÖIDYT ONNETTOMUUKSIEN + PALONTUTKINTAPALVELUT

Onnettomuuden tai tulipalon sattuessa käytämme syvällistä asiantuntemustamme ratkaistaksemme epäselvät vastuukysymykset eettisesti, objektiivisesti ja ajallaan. Toimenpiteemme voidaan räätälöidä mihin tahansa onnettomuustutkintakohteeseen sen koosta tai monimutkaisuudesta riippumatta. Voimme tutkia onnettomuuden kokonaisuutena tai keskittyä kohteen erityisiin rakenteellisiin ominaisuuksiin tai vastuukysymyksiin.

NOPEA REAGOINTI NOPEAA PALAUTUMISTA VARTEN

Kiireellisimmissä onnettomuustutkinnoissa on tyypillisesti kyse tuotantolaitosten, liiketilojen tai muiden suuren volyymin tuotantolaitosten vahingoista, joissa toiminta on keskeytynyt. Reagoimme välittömästi, ja tavoitteenamme on saada tuotanto, liikenne tai muu laitoksen toiminta palautettua mahdollisimman nopeasti ja samalla varmistaa, ettei lisävahinkoja pääse syntymään.

ONNETTOMUUKSIEN ASIANTUNTIJATUTKIJAT KAIKISSA TUTKIMUSVAIHEISSA

Vaikka onnettomuustutkija voi olla mukana missä tahansa tutkinnan vaiheessa, on usein kustannustehokkainta aloittaa tutkinta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Onnettomuustutkinnan erityisasiantuntemuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun viranomaisen tai asiakkaan tekemä tutkinta ei riitä. Onnettomuustutkintapalvelumme ovat usein ratkaisevassa asemassa oikeudenkäynneissä, sillä ne auttavat syy-yhteyden selvittämisessä ja vastuun oikean jakautumisen määrittämisessä.

NYKYISTEN + AIEMPIEN ONNETTOMUUKSIEN PERUSTEELLINEN TUTKINTA

Riippumatta siitä, onko kyseessä esitutkinta vai aiemman onnettomuuden tutkinta, hyödynnämme kokemustamme ja asiantuntemustamme onnettomuuden yksityiskohtien rekonstruoimiseksi ja onnettomuuden taustan selvittämiseksi. Vaikka sovitamme aikataulua tapauskohtaisesti, on tärkeää, että jokainen tutkimus on perusteellinen ja asianmukainen.

KÄYTÄNNÖNLÄHEISET + NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT TUTKIMUKSET

Tieteelliset todisteet ja käytännön taidot ovat olennaisia onnettomuustutkijan työssä. Niiden avulla voimme ymmärtää, miten onnettomuus tapahtui ja mitkä tekijät vaikuttivat siihen. Tutkintatoimenpiteemme ovat aina oikeassa suhteessa tutkintakohteen laajuuteen, ja lausunnot ovat aina perusteltuja ja syy-yhteyksiä selvittäviä.