KUSTANNUSTEHOKKAAT + LUOTETTAVAT SAVUNPOISTON RATKAISUT

Tulipalon sattuessa kustannustehokkaat savunpoistojärjestelmät voivat auttaa minimoimaan tappioita, ehkäisemään loukkaantumisia ja vähentämään omaisuusvahinkojen riskiä. Savunpoiston suunnittelun ja yleisen paloturvallisuuden hallinnoinnin lisäksi autamme myös olemassa olevien savunpoistojärjestelmien testauksessa ja käytössä.

KOHTEEN + VAATIMUSTEN MUKAISESTI RÄÄTÄLÖIDYT SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄT

Savunpoistojärjestelmiä suunnitellessamme pyrimme järkeviin ratkaisuihin, jotka ovat sekä kustannustehokkaita että täyttävät kohteen, asiakkaan ja viranomaisten vaatimukset. Suunnittelemme savunpoistojärjestelmiä mm. seuraaviin kohteisiin:


  • Suuret julkiset tilat
  • Tuetun asumisen rakennukset, vanhainkodit ja sairaalat
  • Rakennuksiin, joissa on erikoisrakenteita, kuten pitkiä käytäviä
  • Korkeat rakennukset
  • Maanalaiset tilat, kuten parkkihallit, varastot ja tunnelit

VARMISTU SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUDESTA

Varmistamme, että kustannustehokkaat savunpoistojärjestelmät suunnitellaan ja asennetaan alusta alkaen oikein ja että ne toimivat tehokkaasti osana rakennuksen paloturvallisuusjärjestelmää. Savunpoiston tarpeen arvioinnin lisäksi varmistamme, että järjestelmät on mitoitettu ja integroitu oikein paloturvallisuusjärjestelmiin ja että järjestelmän virtausnopeuksissa ei ole virheitä. Suoritamme myös rakennustyömailla savunpoistojärjestelmien varhaista laitetestausta ja yhteiskäyttökokeita.

SAVUNPOISTOJÄRJESTELMIEN INTEGROINTI + YHTEENSOPIVUUS

Paloturvallisuusasiantuntijamme voivat varmistaa eri järjestelmäkokonaisuuksien yhteensopivuuden ja integroida savunpoiston osaksi yleistä paloturvallisuutta. Suunnittelemme, suunnittelemme ja valvomme myös yhteiskäyttökokeita, joilla varmistetaan savunpoistojärjestelmän toimivuus yhdessä muiden paloturvallisuusjärjestelmien kanssa.

SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄ + HENKILÖTURVALLISUUS

Tehokas ja luotettava savunpoistojärjestelmä on tärkeä osa toimivaa ja turvallista rakennusta. Hallitsemalla vaarallisen savun ja huurujen liikkumista rakennuksessa nämä järjestelmät helpottavat palontorjuntaa ja asukkaiden evakuointia, ja siten minimoivat omaisuusvahinkoja ja henkilövahinkoja.

TEHOKKAAT SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄT MINIMOIVAT LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET

Tehdaspalojen, tuotantolaitosten, sairaaloiden ja liikenneterminaalien savuvahingot voivat olla erittäin kalliita. Ilmanvaihto, savukaasujen poisto ja savuvahingot lisäävät toiminnan viivästymistä. Asiantuntijamme voivat auttaa määrittämään, mikä savunpoistojärjestelmä vastaa parhaiten laitoksen tarpeita ja minimoi keskeytykset tulipalon sattuessa.

SAVUNPOISTOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖOHJEIDEN SUUNNITTELU

Huollon, testauksen ja kunnossapidon osalta laiminlyödyt savunpoistojärjestelmät voivat johtaa virheellisesti toimiviin järjestelmiin. Teemme yhteistyötä viranomaisten ja talotekniikan kanssa savunpoistojärjestelmien käyttöohjeiden suunnittelemiseksi sekä uusiin että olemassa oleviin rakennuksiin. Autamme varmistamaan, että savunpoistojärjestelmät toimivat silloin, kun niitä tarvitaan, ja että ne toimivat vielä vuosikymmeniä eteenpäin.

SUOMEN PALOTURVALLISUUS + SAVUNPOISTOMÄÄRÄYSTEN KEHITTÄMINEN

Rakennus- ja infrastruktuurihankkeisiin liittyvän työmme lisäksi olemme aktiivisesti mukana kehittämässä Suomen kansallisia paloturvallisuus- ja savunpoistomääräyksiä. Hyödynnämme laajaa kokemustamme ja syvää asiantuntemustamme paloturvallisuuden alalla säännösten, määräysten ja soveltamisohjeiden kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa.