TURVALLISUUSSELVITYKSET + PELASTUSSUUNNITELMAT KAIKKIIN RAKENTAMISEN JA INFRASTRUKTUURIN TARPEISIIN

Turvallisuusselvitykset ja pelastussuunnitelmat auttavat valmistautumaan onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin ja varmistavat, että rakennukset ovat turvallisia evakuoida. Turvallisuusselvitykset ohjaavat rakennuksen suunnittelua, kun taas pelastussuunnitelmat ohjaavat valmiin kiinteistön turvallista käyttöä. Turvallisuusselvityksiä edellytetään erityisesti lupavaiheessa rakennuksilta, joiden evakuointiturvallisuuteen liittyy haasteita. Pelastussuunnitelmat ovat osa omatoimista varautumista koskevaa vaatimusta.

TURVALLISUUSSELVITYKSET + PELASTUSSUUNNITELMAT

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että turvallisuusselvitykset ja pelastussuunnitelmat täyttävät kaikki määritellyt tarpeet ja vaatimukset. Palveluihimme kuuluvat mm.:


  • Turvallisuusselvityksen ja pelastussuunnitelman laatiminen
  • Turvallisuusselvitysten vaatimustenmukaisuuden tarkastukset rakennusvaiheen aikana
  • Evakuointilaskelmat
  • Asiantuntijatuki pelastussuunnitelman laatimisessa
  • Turvallisuusselvitysten, evakuointilaskelmien ja pelastussuunnitelmien päivitykset tilassa tapahtuneiden muutosten jälkeen

TURVALLISUUSSELVITYKSET MAHDOLLISTAVAT KUSTANNUSTEHOKKAAT RATKAISUT

Turvallisuusselvityksiä vaaditaan kohteissa, joissa evakuointiturvallisuuteen kohdistuu erityisiä riskejä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhainkodit, hoitolaitokset, sairaalat ja erilaiset maanalaiset tilat. Koska turvallisuusselvityksiä tarvitaan näissä tapauksissa jo rakennuslupavaiheessa, asiantuntijamme kiinnittävät erityistä huomiota evakuointiturvallisuuteen jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Asiantuntijoidemme tekemä turvallisuusselvitys mahdollistaa kustannustehokkaat ratkaisut myöhemmissä rakennusvaiheissa.

POISTUMISAIKALASKELMAT ERILAISIIN KOHTEISIIN

Vaikka evakuointiaikojen laskelmia vaaditaan usein osana turvallisuusselvitystä, teemme niitä myös erillisinä palveluina. Laskelmia tehdään yleensä terveydenhuoltolaitoksille ja erityiskohteille, joissa koko tai poikkeukselliset olosuhteet voivat vaarantaa poistumisturvallisuuden. Asiantuntijoidemme kokemus turvallisuudesta ja pelastustoiminnasta sekä erilaisista suunnitteluprojekteista tukee ja monipuolistaa analyysiemme tuloksia.

PELASTUSSUUNNITELMAT KOHDEKOHTAISIA RISKEJÄ VARTEN

Etukäteen laaditut pelastussuunnitelmat voivat nopeuttaa ja yksinkertaistaa hätätilanteen hoitamista. Asiantuntijamme varmistavat, että pelastussuunnitelmat sisältävät paikkakohtaiset riskit ja toimenpiteet, joita tarvitaan näiden riskien torjumiseksi. Laadimme yhdessä asiakkaidemme kanssa pelastussuunnitelman rakennuksen käyttöönottovaiheessa, jotta suunnittelu- ja rakennusvaiheen ratkaisut siirtyvät talotekniikan käyttöön. Näin varmistetaan, että rakennus toimii turvallisesti.

YHTEISTYÖTÄ TURVALLISUUSKULTTUURIN PARANTAMISEKSI

Pelastussuunnitelma ohjaa kiinteistön turvallisuuskulttuuria. Vaikka asiantuntijoillamme on keskeinen rooli pelastussuunnitelman laatimisessa, on olennaista, että teemme yhteistyötä kiinteistönhoitajien ja edustajien kanssa, jotta voimme luoda parhaan mahdollisen lopputuloksen kiinteistön turvallisen käytön kannalta. Yhteistyössä olemme usein nähneet kohteen turvallisuuskulttuurin kehittyvän merkittävästi.

TURVALLISUUSSELVITYSTEN + PELASTUSSUUNNITELMIEN PÄIVITYKSET

Hätätilanteiden hallintaa koskevien asiakirjojen on palveltava rakennuksen käyttäjiä koko sen elinkaaren ajan. Siksi turvallisuusselvityksiä ja pelastussuunnitelmia tulisi päivittää vuosien mittaan sitä mukaa, kun tiloja muutetaan. Asiantuntijamme voivat auttaa päivittämään rakennuksen turvallisuusselvityksen ja pelastussuunnitelman, kun tilojen käyttötarkoituksessa tai toiminnallisessa käyttäjäkapasiteetissa tapahtuu muutoksia tai kun tehdään erilaisia korjaustöitä.