Asiantuntijapalvelumme

Tarjoamme kattavia palveluitamme tuotanto- ja teollisuuslaitoksille, myös vetyä käyttäville ja vedyn uusia käyttömahdollisuuksia hyödyntäville laitoksille. Asiantuntijamme pystyvät tunnistamaan vedyn käyttöön liittyvät mahdolliset riskit ja vaarat, kehittämään ja toteuttamaan turvallisuusprotokollia ja auttavat varmistamaan, että laitokset toimivat kaikkien sovellettavien määräysten mukaisesti.

Vedyn Tuotanto, Varastointi Ja Käyttö

Asiantuntijatiimimme toimii tukena erilaisissa hankkeissa liittyen vedyn tuotantoon, mukaan lukien elektrolyysiin, varastointiin ja käyttöön eri tilanteissa. Referenssejämme on laboratorioissa, petrokemianteollisuudessa, liikenteessä, sähkölaitoksissa, huipputeknisissä tuotanto- ja varastotiloissa sekä muissa teollisuuslaitoksissa. Tarjoamme kattavia ratkaisuja, jotka minimoivat riskejä ja varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden perinteistä prosessiturvallisuutta paremmin. Palvelumme auttavat laitoksia tehostamaan ja parantamaan turvallisuutta aina ennaltaehkäisystä vaikutusten lieventämiseen ja tutkimuksista korjaustoimenpiteisiin.

Vaara- Ja Turvallisuusanalyysit

 • Vaarojen tunnistusmenetelmä (HAZID)
 • Poikkeamatarkastelu (HAZOP)
 • Kerrossuojausanalyysi (LOPA)
 • Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA)
 • Seurausmallinnus
 • Palo- ja räjähdysriskin arviointi (FERA)
 • Kvantitatiiviset riskinarviointimenetelmät (QRA)

Palvelumme, Asiantuntemuksemme Ja Kokemuksemme

Jensen Hughesin asiantuntijat ovat toimittaneet vetytalouden kaikille osapuolille maailmanluokan suunnittelupalveluita jo vuosikymmeniä. Asiantuntemuksemme kattaa laajan valikoiman erilaisia palveluita vetylaitoksille maailmanlaajuisesti aina suunnittelusta analyyttisiin palveluihin. Palveluihimme kuuluu mm.:

 • Riski- ja vaara-analyysit
 • Rakennusmääräysten vaatimustenmukaisuuden tarkastelu
 • Hätävalmiussuunnittelu
 • Paloilmoitinjärjestelmien suunnittelu
 • Paloturvallisuuskonsultointi
 • Sammutusjärjestelmien suunnittelu
 • Vahinkojen torjunta
 • Henkilöturvallisuus
 • Vaarallisten aineiden leviämismallintaminen