UITGEBREIDE ONTWERPDIENSTEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN DE VEILIGHEID VAN MENSEN + EIGENDOMMEN

Bij het ontwerpen van brandveiligheidssystemen houden we rekening met alle elementen die nodig zijn om mensen optimaal te beschermen en ervoor te zorgen dat systemen geschikt zijn voor hun doel. Wij adviseren klanten bij het ontwerpen van gebouwen en constructies om ervoor te zorgen dat brandveiligheid de prioriteit is.

BRANDVEILIGHEIDSONTWERP

Wij maken brandveiligheidsontwerpen die voldoen aan het door de Belgische autoriteiten vereiste veiligheidsniveau en de toepasselijke wetgevingsdocumenten. Onze insteek is om een brandveiligheidsconcept te ontwikkelen zonder belemmeringen voor het dagelijks gebruik. Dit wordt bereikt door een intelligente combinatie van brandveiligheidsmaatregelen die kostenefficiënt zijn en een hoog veiligheidsniveau mogelijk maken.

PRESTATIEGERICHTE OPLOSSINGEN

Voor onderscheidende, complexe en state-of-the-art bouwprojecten kan traditionele code compliance vaak de flexibiliteit van het ontwerp beperken en de architectonische intentie belemmeren. We ontwikkelen op prestatiegerichte ontwerpoplossingen voor alternatieve ontwerpmethoden. We kunnen aantonen dat bepaalde aspecten van een project voldoen aan of verder gaan dan de normatieve vereisten van de code. Elk veiligheidsontwerp is op maat gemaakt voor de beste oplossing.

ONTWERP VAN BRANDSYSTEMEN

Van rook- en warmteafvoersystemen tot evacuatieprocedures, we hanteren een holistische benadering van brandsysteemontwerp, waarbij we een veiligheidsconcept ontwikkelen voor alle potentiële brandscenario's. Voor een industriële klant hebben we de brandbelasting van de productiehal in kaart gebracht en een prestatiegericht rookafvoersysteem gepland dat een rookvrije doorgang voor de brandweer waarborgt.

EVACUATIE-ONTWERP

We kunnen klanten een evacuatie-ontwerp op maat bieden, ook voor complexe constructies. Onze geavanceerde modellering helpt bij het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het bepalen van evacuatietijden voor representatieve scenario's via dynamische evacuatiesimulaties. We leveren een Evacuatie-ontwerprapport met de resultaten en analyse van deze simulaties. Video's van de simulaties kunnen ook worden verstrekt om een optimale visualisatie van de resultaten te verkrijgen.