EVALUEREN + BEHEERSEN VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN

We erkennen dat de classificatie, verwerking en veilige behandeling van gevaarlijke materialen in een industriële faciliteit cruciaal is voor zowel de persoonlijke veiligheid als de bedrijfscontinuïteit. Onze experts maken gebruik van evaluaties ter plaatse, gevarenbeoordelingen en softwareoplossingen om u te helpen een veilige omgeving te creëren en risicobeperkende strategieën te implementeren.

CODE COMPLIANCE

Gevaarlijke materialen worden strikt gereguleerd door veiligheidscodes, voorschriften en normen. We combineren diepgaande kennis van bouwvoorschriften met onze uitgebreide analysediensten voor gebouwen, brand en gevaarlijke materialen om naleving van de code te garanderen, terwijl we u ook helpen uw ontwerpdoelstellingen te behalen.

BEHEER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Of ze nu worden gebruikt, opgeslagen of vervoerd, gevaarlijke stoffen moeten op de juiste manier worden beheerd om het vereiste veiligheidsniveau en de naleving van de code te handhaven. Regels die de classificatiecriteria van verschillende soorten gevaren specificeren, zijn op Europees niveau bepaald door verordening 1272/2008. We kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een beheersplan voor gevaarlijke stoffen door middel van inventarisoverzichten, het in kaart brengen van beveiligingssystemen en coördinatie met de plaatselijke brandweer. Wanneer er lacunes zijn tussen bestaande omstandigheden en beste praktijken, kunnen we u ondersteunen bij het ontwikkelen van prioritaire remediëringsplannen.

GEVAARLIJKE ZONES

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan beschermende maatregelen en methoden voor het installeren van elektrische apparatuur in faciliteiten met gevaarlijke stoffen. We kunnen ervoor zorgen dat deze zones conform zijn, veilig en goed ontworpen zijn. Waar nodig passen we geavanceerde technieken toe om de omvang van uw geclassificeerde zones te beperken.