A headshot image of Benjamin Ilvonen

Benjamin Ilvonen

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

Benjaminilla on kahdeksan vuoden kokemus paloturvallisuusalalta. Ennen paloturvallisuusalalle siirtymistä hän työskenteli rakennusalan yrittäjänä ja tuntee näin ollen rakennusprosessin myös työmaan näkökulmasta. Hänellä on työkokemusta myös palotarkastajan tehtävistä Päijät-Hämeen sekä Lapin pelastuslaitoksilta. Benjaminin aiempi rakennusalan kokemus on hyödyksi hänen nykyisissä tehtävissään ja hän viihtyy edelleen työmaaympäristössä erilaisten työmaan suunnitelmanmukaisuustarkastusten parissa. Suurimpia tarkastus ja samalla myös suunnittelukohteita ovat olleet Länsimetro ja kauppakeskus Kalasataman REDI Helsingissä. Mieluiten hän työskenteleekin isompien projektikokonaisuuksien parissa ja toimii yhteyshenkilönä lähes kaikissa metroon liittyvissä hankkeissa. Benjamin on osallistunut useisiin koulutus- ja seminaaritapahtumiin, myös kansainvälisesti.


Benjamin has eight years of experience in fire safety. Prior to joining the fire safety industry, he worked as a contractor in the construction industry and is therefore familiar with the construction process from a site perspective. He has a degree in rescue engineering and has also gained work experience as a fire inspector at the Päijät-Häme and Lapland rescue services. His previous construction experience has also been combined with his current tasks and hestill enjoys working in a construction site environment in various site design compliance inspections. The biggest inspections and also design projects have been Länsimetro and the shopping centre REDI in Kalasatama. He prefers to work on larger projects and is the contact person for almost all metro related projects. The metro complex, built in different eras and later merged, has brought many challenges, but the challenges have turned into expertise.

Education / Certifications
  • B.Eng., Fire Officer, Savonia UAS, Emergency Services College

Get in Touch with Benjamin

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.