Palokatkosuunnittelua Paikallisia Ja Maailmanlaajuisia Säännöksiä Noudattaen

Palokatkojen suunnitteluun voi liittyä odottamattomia yllätyksiä, joten asiantuntijamme ovat valmiita vastaamaan nopeasti tarpeisiisi. Vuosikymmenten kokemuksella pystymme tunnistamaan ja ratkaisemaan monia haasteita, joita palokatkosuunnittelun toteuttaminen aiheuttaa monenlaisissa rakennushankkeissa - pienistä suuriin hankkeisiin. Tarjoamme perusteellista kokemusta rakennus- ja korjaushankkeiden testaamisesta ja palokatkotuotteiden kehittämisestä yhdessä valmistajien kanssa.

PALOKATKOSUUNNITELMAT

Palokatkojen sisällyttäminen rakennussuunnitteluun on lakisääteinen vaatimus — tarvitaan asiantuntijaa, joka tietää, missä, miten ja milloin palokatkot on asennettava. Lähes kaikissa kiinteistöissä, palo-osastoissa on taloteknisiä läpivientejä. Epäonnistunut palokatko antaa palolle ja savulle mahdollisen reitin levitä palo-osastosta toiseen, mikä vahingoittaa omaisuutta ja vaarantaa ihmishenkiä koko rakennuksessa. Tarjoamme näkemyksiä:


  • Uudisrakennuksen tai saneerauskohteen palokatkosuunnitelman tekemiseen
  • Palokatkourakoitsijan työmaavalvontaan
  • Rakennuspaikkakohtaisen ratkaisumallin hyväksyntään
  • Palokatkosuunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastukseen
  • Paloteknisen tuotteen asiantuntijalausuntoa varten
  • Palokatkojen suunnittelu

Rakennuslupahakemukset

Palokatkosuunnitelma edellytetään kaikille rakennuksille, joissa on osastoivia rakennusosia. Osastoinnin tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen. Rakennuslupaprosessissa tehtävämme on tukea rakennesuunnittelijan työtä huomioimalla palokatkoissa vaadittavat rakennuspaikkakohtaiset poikkeamat ja esittää käytetyt ratkaisut rakennesuunnitelmissa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa paloturvallisuusasiantuntijamme on mukana projektissasi, sitä todennäköisemmin pystymme suunnittelemaan turvallisten palokatkojen lisäksi myös kustannustehokkaita ratkaisuja.

TEORIAN JA KÄYTÄNNÖN SUJUVAA SOVELTAMISTA

Tehokkaassa palokatkojen suunnittelussa ja toteutuksessa on kyse teorian sovittamisesta käytäntöön monien eri vaatimusten osalta. Yksittäinen, kohdekohtainen tuotehyväksyntä edellyttää vain asiantuntijan lausuntoa. Sen sijaan monimutkaisen rakennuksen kattava palokatkosuunnittelu edellyttää palokatkosuunnittelijan osallistumista alusta loppuun. Tarjoamme kattavan kokemuksen palokatkosuunnitelmien kehittämisestä monenlaisiin tarpeisiin, aina uudisrakentamisesta korjaushankkeisiin.