Palotekninen Suunnittelu Huomioi Kiinteistön Paloturvallisuuden Rakennus- Ja Saneeraushankkeiden Eri Vaiheissa

Mitä aikaisemmassa vaiheessa otat palokonsultin mukaan projektiisi, sitä innovatiivisempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja paloturvallisuuden suhteen sinulla on käytössäsi. Sujuvan suunnitteluyhteistyön lisäksi me varmistamme hankkeellesi myös ongelmattomat lupaprosessit.

Rakenteellinen Palotekninen Suunnittelu

Palotekniikan asiantuntijoina ymmärrämme, että tehokas palotekninen suunnittelu auttaa säästämään resursseja ja suojelemaan ihmishenkiä. Palkkaamalla paloturvallisuussuunnittelijan rakennushankkeen alkuvaiheessa varmistat, että lain vaatimukset täyttyvät rakennuksen turvallisuuden osalta ja viranomaisprosessit sujuvat kitkatta, niin rakennuslupa- kuin käyttöönottolupavaiheissa. Kun paloturvallisuus on huomioitu suunnittelutyössä alusta lähtien, hanke pysyy paremmin aikataulussa, eikä turhia yllätyksiä ilmene myöhemmin. Asiantuntijamme avulla voit valita kustannustehokkaimmat ratkaisut paloturvallisuudesta tinkimättä

Turvallisuus + Määräystenmukaisuus

Palotekninen suunnitelma on rakennuslupaan liitettävä dokumentti, jonka avulla rakennuksen tai sen osan palotekniset määritykset on helppo ymmärtää. Dokumentti auttaa suunnittelijoita erikoissuunnittelussa ja viranomaisia lupakäsittelyssä.
Rakennuksen suunnitteluvaiheessa paloteknisen suunnittelijamme tehtävä on ohjata muita erikoissuunnittelijoita esimerkiksi oikeanlaisten ja riittävien uloskäytävien huomioimisessa. Muita tarkasteltavia seikkoja ovat esimerkiksi kantavien rakenteiden palonkestävyys, riittävän savunpoiston suunnittelu ja oikeanlaisen sammutinjärjestelmän valinta. Paloturvallisuussuunnittelijan läsnäolo heti rakennusprojektin alkuvaiheessa takaa, että eri suunnittelijat huomioivat paloturvallisuuden omassa työssään kattavasti, eikä kalliita yllätyksiä paljastu enää silloin, kun suunnitelmat ovat jo pitkällä.

Ripeää Paloturvallisuuskonsultointia Myös Pienemmissä Kysymyksissä

Joissain kohteissa asiantuntija-apu on tarpeen yksittäisten suunnitteluun tai toteutukseen liittyvissä kysymyksissä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi omakotitalojen tai pienten kerrostalojen paloturvallisuutta koskevat neuvot. Lisäksi neuvotteluapu viranomaisten ja suunnittelijoiden kesken voi olla tarpeen pienemmissäkin kohteissa, joissa ei ole tarvetta koko kohteen paloteknisen suunnitelman laadinnalle. Meidän asiantuntijamme ovat täällä, jotta saat vastauksen kaikkiin paloturvallisuuteen liittyviin kysymyksiisi.

PALOTEKNISTÄ SUUNNITTELUA RAKENNUKSEN ELINKAAREN ERI VAIHEISIIN

 • Rakennuksen ideointivaihe
  Ideointivaiheessa palokonsultin rooli on ohjata hankkeen päälinjat paloturvallisuuden kannalta oikeaan suuntaan. Suurimmat säästöt paloturvallisuudessa tehdään ideointivaiheessa, kun rakennuksen piirustukset ovat vielä suunnittelupöydällä.
 • Rakennuslupaprosessi
  Rakennuksen suunnitteluvaiheessa laadittu palotekninen suunnitelma liitetään rakennuslupahakemukseen. Hyvin laadittu dokumentti tiivistää rakennuksen palotekniset määritykset ja osaltaan sujuvoittaa lupaprosessia, kun viranomaiset eivät vaadi lisäselvityksiä.
 • Työmaavaihe lopputarkastukseen saakka
  Työmaavalvonta, rakentamisen aikainen konsultointi ja esimerkiksi palokatkourakoitsijan ohjaaminen on asiantuntijoidemme arkea. Meidän vahvuutemme on teorian asiantunteva soveltaminen käytännössä.
 • Muutossuunnittelu erilaisissa kiinteistöissä
  Paloturvallisuus on huomioitava myös isojen kiinteistöjen muutosprosesseissa. Esimerkiksi kauppakeskukset muuntuvat koko ajan, jolloin paloturvallisuussuunnitelma vaatii päivitystä. Myös mahdolliset muutokset palo-osastoinnissa ovat kriittisiä turvallisuusnäkökulmasta.
 • Rakennuksen osittainen purkaminen
  Palotekninen suunnittelija työskentelee myös purkutyömailla. Tällöin arvioimme, mitä osia rakennuksesta voidaan purkaa, jotta jäljelle jäävä osa toimii paloteknisesti oikein omana kokonaisuutenaan.