ONKO RAKENNUSTYÖMAALLASI HAASTAVIA TURVALLISUUSKYSYMYKSIÄ?

Riskianalyysi ja toiminnallinen suunnittelu ovat työkaluja, joiden avulla voimme ratkoa kohteesi palo- ja kokonaisturvallisuuden näkökulmasta haasteellisimmat tekijät, turvallisesti.

Sujuvan suunnitteluyhteistyön lisäksi me varmistamme hankkeellesi ongelmattomat lupaprosessit.

TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU

Lähdemme kuitenkin aina suunnittelutyössämme liikkeelle taulukkomitoituksen näkökulmasta. Ratkomme, kohteen ominaisuudet huomioiden, vain tarvittavat osat toiminnallisen suunnittelun keinoin.
Toiminnallinen suunnittelu tarjoaa työkaluja:

 • Palo-osastokoon turvalliseen kasvattamiseen
 • Poistumisjärjestelyjen mitoitukseen (esimerkiksi poistumisteiden poikkeukselliset leveydet ja etäisyydet)
 • Kantavien rakenteiden palomitoitukseen
 • Tietyn rakennustarvikkeen tarkasteluun
 • Palo-osastoivien rakenteiden tarkastelussa ja savunhallinnassa
 • Pelastushenkilöstön toimintaedellytysten varmistamisessa

RISKIANALYYSI

Riskianalyysi räätälöidään aina kohdekohtaisesti. Sen avulla etsitään rakennusta ja sen toimintaa tai ympäristöä uhkaavat riskit ja etsitään niille riskienhallintamenetelmät.


Riskianalyysi soveltuu rakennusten lisäksi hyvin myös muun infrastruktuurin turvallisuussuunnitteluun ja vaaratilanteiden ennakointiin.

TOIMINNALLISEN SUUNNITTELUN JA RISKIANALYYSIN HYÖDYT

Luotettavuus
Teemme laadukasta, toiminnallista palomitoitusta ja riskianalyysejä käytännönläheisellä otteella. Asiantuntijamme ovat tunnetusti alan huippuja.


Sujuvuus
Koska asiantuntijamme ovat huippuosaajia, yhteistyömme viranomaisten kanssa on erittäin sujuvaa. Tiedämme millaiset ratkaisut kohteissa toimivat, ja miten suunnittelutyö etenee toivotussa aikataulussa.


Kokonaiskuvan hallinta ja järkevät ratkaisut
Emme tee toiminnallista suunnittelua silloin, kun se ei ole tarpeen. Ehdotamme sinulle kohteesi ominaisuudet huomioiden turvallisuus-, kustannus- ja aikataulunäkökulmasta järkevintä ratkaisua.

TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU + RISKIANALYYSI

Paloturvallisuusvaatimukset täyttävä rakennus suunnitellaan useimmiten suoraan asetusten 848/2017 ja 927/2020 antamien paloluokitusten ja annettujen lukuarvojen vähimmäisvaatimuksia noudattamalla. Tällöin paloturvallisuusvaatimuksen täyttymistä ei tarvitse erikseen osoittaa. Yksinkertaisuutensa vuoksi taulukkomitoitustyyppinen suunnittelu ei välttämättä tuota käyttötarkoitukseen optimaalisia ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja, joten paloturvallisuussuunnittelussa sallitaan myös oletettuun palonkehitykseen perustuva lähestymistapa eli toiminnallinen suunnittelu.Toiminnallisen suunnittelun edut tulevat esiin useimmiten suurissa ja monimutkaisissa rakennuskohteissa, sillä E1:n määräykset ovat näissä toisinaan hankalia toteuttaa.

KOHTEET

Toiminnallisen palomitoituksen mittakaava vaihtelee yksittäisestä rakennustarvikkeesta alueellisiin tarkasteluihin. Laajan skaalan ja monimuotoisten haasteiden vuoksi asiantuntijan osaaminen on avainasemassa turvallisten ratkaisujen löytämiseksi.
Tyypillisiä toiminnallisen suunnittelun ja riskianalyysin kohteita ovat:

 • Maanalaiset tilat
 • Ylikorkeat rakennukset
 • Suuren pinta-alan tilat
 • Epätyypillisiä rakenteita tai arkkitehtonisia ratkaisuja sisältävät kohteet
 • Maankäytön suunnittelu (asema- ja maakuntakaava taso)

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jos tarvitset paloturvallisuussuunnittelua ja tiedät, että kohteesi ei täytä paloluokitusten ja annettujen lukuarvojen vähimmäisvaatimuksia. Meidän tehtävämme on ratkaista suunnitteluhaasteesi turvallisesti ja kustannustehokkaasti.