Gedetailleerde Risicoanalyse Voor Op Veiligheid Gebaseerde Resultaten

Met betrekking tot brandpreventie in werkruimten voeren wij een risicoanalyse uit in het kader van de wettelijke vereisten opgelegd door het Belgisch Koninklijk Besluit van 28 maart 2014. We zijn zeer ervaren in het uitvoeren van risicoanalyses in een breed scala van sectoren, waaronder commerciële gebouwen, productiefaciliteiten, fabrieken en spoor- en wegeninfrastructuur. Naast onze gedetailleerde analyse bieden we ook de technische specificaties voor de systemen die we aanbevelen.

Brandrisicoanalyse

Onze risicoanalyse richt zich op brandveiligheid voor het ontwerp van gebouwen, met specifieke aandacht voor belangrijke zaken als brandcompartimentering en een veilige evacuatie van de bewoners. De veiligheidsniveaus zijn gebaseerd op de huidige toepasselijke wetgeving en regels van goede praktijken. Onze capaciteiten strekken zich uit tot sites met een complex netwerk van locaties - zoals universiteiten - die een aanzienlijke uitdaging vormen als het gaat om het inschatten van risico's en het beheren van de brandveiligheid.

Kwalitatieve + Kwantitatieve Risicoanalyse

We voeren risico-identificatie uit met behulp van zowel kwalitatieve als kwantitatieve beoordelingen om een volledig inzicht te krijgen in mogelijke problemen. De kwalitatieve evaluatie geeft ons een eerste beoordeling en stelt ons in staat de belangrijkste aandachtspunten te identificeren. Deze wordt ondersteund door de kwantitatieve analyse, inclusief waarschijnlijkheidsrisicoanalyse, om de waarschijnlijkheid van zeer ongewenste voorvallen of ongevallen te begrijpen. Het stelt ons ook in staat om verschillende combinaties van maatregelen te vergelijken en een kosten-batenanalyse te maken van mogelijke remediëringen.

Gevarenanalyse

Onze brandveiligheidsexperts kunnen simulatiemodellen en testen gebruiken om een grondige risicoanalyse uit te voeren van potentiële kwetsbaarheden en de effectiviteit van voorgestelde brandbeveiligingssystemen te evalueren. Dit omvat een volledige analyse van gebouwen, processen en stoffen en hun impact op branden en explosies in alle aspecten, met inbegrip van producttoxiciteit, verbranding en stralingsanalyse.

Vernieuwing Van Brandsystemen

We kunnen een risicoanalyse van gebouwen uitvoeren in het kader van de vernieuwing van de gebouwindeling en het branddetectiesysteem. Deze risicoanalyse is gebaseerd op de Belgische detectienorm NBN S21-100-1 en wordt gebruikt om te onderzoeken of het branddetectiesysteem moet worden bijgewerkt of uitgebreid.