Share this post

Tampereen Kalevassa on meneillään mittava muutos, kun 1970- ja 1980-luvuilta peräisin oleva ikoninen Hippostalon rakennus korvataan uudella opiskelijarakennusten korttelilla Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS:n historian suurimmassa hankkeessa.

TOAS Hippos on uusi, Tampereen Kalevaan rakentuva puurakenteinen opiskelija-asumisen kortteli, joka majoittaa yli 800 opiskelijaa noin 650 asunnossa. TOAS Hippoksen kerrosala on yhteensä noin 35 000 m2 ja kortteli rakentuu pääosin CLT-tilaelementeistä yhtenä, suurena rakennusmassana. Asuintilojen lisäksi rakennukseen syntyy kokoontumistiloja, toimistotiloja sekä ruokakauppa. Hankkeessa on tehty laskennallisia tarkasteluja, polttokokeita sekä riskianalyysi kohdetta varten suunnitellusta CLT-rakenteisesta palomuurista sekä toiminnallista palosuunnittelua palo-osastokoon sekä rakennuksen henkilömäärän ylittymisen vuoksi. Jensen Hughes on ollut tiiviisti mukana kohteen suunnittelussa myös toteutusvaiheessa, ja työmaalla tehdään rakennusvalvonnan vaatimuksesta työn aikaista asiantuntijavalvontaa.

TOAS Hippoksen 35 000 kerrosneliömetriä vaati taulukkomääräysten mukaan palamattomat palomuurirakenteet estämään mahdollisen palon etenemistä suuressa, puisessa rakennusmassassa. Haasteeksi kuitenkin muodostui tilaelementtirakentamisen aikataulu, johon betonisen palomuurin valu ei sopinut. Palomuurien poisjättämiselle ei ollut perustetta ja näinollen haastetta lähdettiin ratkaisemaan laskennallisten tarkastelujen, polttokokeiden ja riskianalyysin avulla.

Laskennallisten palorasitusarvioiden perusteella TOAS Hipposta varten suunniteltiin kaksoisseinärakenne, jonka ominaisuudet tulipalotilanteessa vastasivat vähintään taulukkomääräysten mukaisia vaatimuksia. Seinärakenteelle tehtiin tarvittavat polttokokeet, joiden avulla rakenteen kestävyys pystyttiin osoittamaan myös vaaditun iskukuormituksen osalta. Kokeista arvioitiin myös yhtenä hyväksymiskriteerinä ollutta CLT-rakenteen hiiltymisen alkamista sekä hiiltymissyvyyttä.

TOAS Hippoksen CLT-tilaelementteihin perustuva rakennustapa vaati rakennusaikataulun vuoksi poikkeuksellisen palomuuriratkaisun, sillä useita kymmeniä metrejä korkeiden palomuurien toteuttaminen betonista ei ollut toivottavaa. Kohdetta varten suunniteltu ja testattu kaksoisseinärakenne vastaa kivisen palomuurin kestävyyttä palotilanteessa, mutta nyt palomuurirakenne on rakennettavissa elementtitehtaalla valmiiksi ja rakennustyö voi edetä suunnitellussa tahdissa. Nämä innovatiiviset ratkaisut ovat osaltaan vaikuttaneet tämän tulevaisuuden avoimen, vireän ja urbaanin opiskelijakorttelin rakentamiseen Tampereen Kalevaan.

Project Details

Client

TOAS

Project Location

Tampere, Finland

Estimated Project Cost

130,000,000 €

Project Size

Max 8 stories, 35,000 m²

Timeline

2025

Industry

Featured Experts

Aleksi Ojala

Service Line Leader, Mass Timber, Europe

Tampere - Finland

Masters of Science, Civil Engineering, FISE Designer of Fire Safety (class PV)

View Details

More from Jensen Hughes