A headshot image of Miro Helminen

Miro Helminen

Fire Safety Engineer

Tampere - Finland

Miro on työskenellyt rakennusalalla jo lähes kymmenen vuotta, joista kaksi viimeistä hän on omistanut paloturvallisuusalalle. Työtehtäviä on Mirolla ollut laajasti erityyppisissä ja -kokoisissa paloturvallisuushankkeissa, pientalokohteista aina kerrostalo-, hotelli-, hoivakoti- sekä aluehankkeisiin eri puolella Suomea. Mirolla on myös kokemusta hyväksyntälausuntojen laatimisesta, työmaiden ja rakennusten paloturvallisuusauditoinneista, katselmuksista sekä suunnitelmien tarkastuksista.


Miro has spent almost a decade in the construction industry and dedicated the last two years of his career to fire engineering. Overall, he has been involved in a wide range of extensive construction projects, from small residential sites to some of the largest projects in Finland. Miro’s fire safety projects have included apartment buildings, hotels, nursing homes, and regional projects across Finland. He also has experience in the preparation of various approval statements, fire safety audits of construction sites and plan inspection.

Education / Certifications
  • B.Eng., Civil Engineering, Jyväskylä University of Applied Sciences

Get in Touch with Miro

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.