A headshot image of Niko Kauranen

Niko Kauranen

M.Eng, (class PV)

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

Niko on työskennellyt paloturvallisuusalalla vuodesta 2006. Hän aloitti uransa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella palotarkastajan tehtävissä, ja on toiminut paloturvallisuusasijantuntijana vuodesta 2010. Nikon osaamisalueisiin kuuluvat tulipalon dynamiikka, virtauksenlaskenta, paloriskianalyysi sekä tulipalon- ja poistumisen simulointi. Hän on työskennellyt useassa suuressa pääkaupunkiseudun työkohteessa, joista mainittakoon muun muassa Matinkylän metrokeskus, Tikkurilan Dixi, Tapiolan kauppakeskus Ainoa sekä korkeat toimisto- ja asuinrakennukset.

Niko has been working in the fire safety industry since 2006. He started his career as a Fire Inspector in Keski-Uusimaa Rescue Department and has been a fire safety expert since 2010. With expertise in fire dynamics, computational fluid dynamics, fire risk analysis, and fire and egress simulation, he has participated in several large-scale projects in the Helsinki Metropolitan area. These include the Matinkylä Metro Center, Tikkurila Dixi, Tapiola City Center, and various high-rise office and residential buildings.

Education / Certifications
  • Master of Engineering, Regenerative Leadership, LAB University of Applied Sciences
  • Bachelor of Engineering, Fire Officer, Savonia UAS, Emergency Services College
  • FISE Designer of Fire Safety, exceptionally demanding (class PV)

Get in Touch with Niko

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.