A headshot image of Niko Kauranen

Niko Kauranen

M.Eng, (class PV)

Fire Safety Engineer

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Helsinki - Finland

Niko on työskennellyt paloturvallisuusalalla vuodesta 2006. Hän aloitti uransa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella palotarkastajan tehtävissä, ja on toiminut paloturvallisuusasijantuntijana vuodesta 2010. Nikon osaamisalueisiin kuuluvat tulipalon dynamiikka, virtauksenlaskenta, paloriskianalyysi sekä tulipalon- ja poistumisen simulointi. Hän on työskennellyt useassa suuressa pääkaupunkiseudun työkohteessa, joista mainittakoon muun muassa Matinkylän metrokeskus, Tikkurilan Dixi, Tapiolan kauppakeskus Ainoa sekä korkeat toimisto- ja asuinrakennukset.

Niko has been working in the fire safety industry since 2006. He started his career as a Fire Inspector in Keski-Uusimaa Rescue Department and has been a fire safety expert since 2010. With expertise in fire dynamics, computational fluid dynamics, fire risk analysis, and fire and egress simulation, he has participated in several large-scale projects in the Helsinki Metropolitan area. These include the Matinkylä Metro Center, Tikkurila Dixi, Tapiola City Center, and various high-rise office and residential buildings.

Education / Certifications
  • Master of Engineering, Regenerative Leadership, LAB University of Applied Sciences
  • Bachelor of Engineering, Fire Officer, Savonia UAS, Emergency Services College
  • FISE Designer of Fire Safety, exceptionally demanding (class PV)