A headshot image of Pasi Nuutinen

Pasi Nuutinen

B.Eng, BBA, (class V)

Fire Safety Engineer

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Kuopio - Finland

Pasi has 15 years of experience in fire safety. In 2006, he started his career as a fire inspector at the Western Uusimaa rescue department. After ten years in various supervisory positions related to accident prevention, Pasi transferred to a fire safety design office to serve as a project and department manager for fire engineering. Pasi's areas of expertise include fire regulations, planning and inspection of fire stops, and assessment of the site-specific suitability of fire safety design solutions. Some of Pasi's most significant projects include the sports center in Savilahti, Kuopio, and Saimaa Art Cave in Punkaharju.

Pasilla on yhteensä lähes viidentoista vuoden kokemus paloturvallisuusalalta. Vuonna 2006 hän aloitti palotarkastajana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Toimittuaan 10 vuotta monipuolisissa onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä viranomaistehtävissä, kuten rakentamisen ohjauksessa, Pasi siirtyi suunnittelutoimiston palvelukseen paloteknisen suunnittelun projekti- ja osastopäällikön tehtäviin. Pasin osaamisen vahvuusalueita ovat taulukkosäädösten tulkinta ja palokatkojen suunnittelu- sekä tarkastustehtävät. Paloteknisen suunnittelun saralla Pasin merkittävimpiä hankkeita ovat olleet Kuopioon myöhemmin valmistuva Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus sekä Saimaa Art Cave Punkaharjulla.

Education / Certifications
  • Qualification Name (60 character limit) Bachelor of Engineering, Fire Officer, Savonia University of Applied Sciences, Emergency Services College
  • Bachelor of Business Administration, Safety, Security and Risk Management, Laurea University of Applied Sciences
  • FISE Designer of Fire Safety, demanding