A headshot image of Petteri Ketola

Petteri Ketola

Fire Safety Engineer

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Tampere - Finland

Petterillä on usean vuoden kokemus paloturvallisuussuunnittelusta. Hän on konsultoinut ja suunnitellut sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteita kuten asuinkortteleita, liike- ja kokoontumisrakennuksia ja teollisuusrakennuksia. Kokemusta paloturvallisuuden parista on kertynyt turvallisuustöistä sekä työmaiden paloturvallisuuden valvonnasta ja paloilmoitin- ja sammutuslaitteiden huollosta ja testauksista. Lisäksi palosyyntutkinta ja palosimulointi ovat tuttuja aihepiirejä.

Petteri is a fire safety engineer with several years of experience in fire safety design and he has been involved in the review, planning, and design of fire safety concepts and systems for a wide variety of construction and renovation projects, including residential blocks, offices, and industrial sites. His previous experience in supervising fire safety on construction and industrial sites and testing fire protection equipment is complemented by his knowledge of fire investigation and fire simulation.

Education / Certifications
  • Student, Bachelor of Engineering, Energy Engineering, Savonia University of Applied Sciences
  • Bachelor of Science, Automation engineering, Tampere University of Technology