A headshot image of Topi Julin

Topi Julin

PhD, M.Sc.

Fire Safety Engineer

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Helsinki - Finland

Topi on toiminut paloturvallisuuden alalla vuodesta 2007 lähtien ensin tutkijana ja vuodesta 2018 lähtien päätoimisesti suunnittelutehtävissä. Hänellä on kokemusta erilaisten hankkeiden parissa, ydinvoimaloiden turvallisuusanalyyseistä matkustajalaivojen ja koulujen poistumisturvallisuuteen. Topilla on monipuolista osaamista eri palotekniikan osa-alueista, erityisesti toiminnallisen palosuunnittelun parissa ja hänen toimenkuvaansa kuuluvat esimerkiksi riskianalyysit sekä palo-, poistumis- ja savunpoistosimuloinnit. Topi on suorittanut tekniikan tohtorin tutkinnon paloturvallisuustekniikan alalta.

Topi has worked in the field of fire safety since 2007, first as a researcher and since 2018 as an engineer. He has experience in versatile projects, from nuclear power plant safety analyzes to evacuation safety of passenger ships and schools. Topi has versatile expertise in different areas of fire safety engineering including risk analyses, fire, evacuation, and smoke extraction simulations. Topi also holds a doctorate in the field of fire safety science.

Education / Certifications
  • PhD, Doctor of Science, Fire Safety Engineering, Aalto University
  • M.Sc. Applied Mathematics, Helsinki University of Technology (now Aalto University)