A headshot image of Aleksi Ojala

Aleksi Ojala

MSc., class PV

Service Line Leader, Mass Timber, Europe

Areas of Expertise

Mass Timber Consulting
Performance-Based Design (PBD)
Fire Safety Engineering

Tampere - Finland

Koulutukseltaan Aleksi on rakennustekniikan diplomi-insinööri ja hän on toiminut paloturvallisuusasiantuntijana vuodesta 2010. Paloturvallisuusalalla hän aloitti vuonna 2008 ja omaa laajan kokemuksen erilaisista poikkeuksellisen vaativista kohteista; laajoista puurakentamisen hankkeista aina rautatien päälle rakennettuun monitoimiareenaan asti. Aleksilla on monipuolista osaamista eri palotekniikan osa-alueista, erityisesti puurakentamisen ja toiminnallisen palosuunnittelun osalta, ja toimenkuvaan kuuluvat esimerkiksi riskianalyysit sekä toiminnalliset palosuunnitelmat. Hänellä on myös korkein mahdollinen, poikkeuksellisen vaativan luokan paloturvallisuussuunnittelijan FISE pätevyys.


Aleksi has an M.Sc. in structural engineering and has been working as a Fire Safety Engineer since 2010. He has been in the industry since 2008 and has an extensive experience working with different exceptionally demanding projects, from complex timber build projects to a multi-purpose Arena built on top of railway tracks. Aleksi has a wide range of expertise in different aspects of fire safety engineering, especially in timber building and performance-based design, including risk analysis, fire, evacuation, and smoke extraction simulations, and performance-based design plans. Aleksi also holds the highest possible FISE qualification for fire safety designers.

Education / Certifications
  • Masters of Science, Civil Engineering, Tampere Technical University
  • FISE Designer of Fire Safety (class PV)