A headshot image of Juha-Pekka Laaksonen

Juha-Pekka Laaksonen

Managing Director, VP Finland

Helsinki - Finland

Juha-Pekka ”JP” Laaksonen on toimitusjohtaja ja VP Finland. JP:llä on yli 35vuoden kokemus sekä vahva teoreettinen ja operatiivinen osaaminen paloturvallisuuden alalla. Palomiehenä aloittanut JP valmistui Suomen ensimmäiseksi palo- ja turvallisuustekniikan diplomi-insinööriksi. Uransa aikana hän on ollut osallisena monissa suuren mittakaavan projekteissa, muun muassa Suomen eduskuntatalon ja presidentinlinnan remonttien paloturvallisuussuunnittelussa. JP:n satojen referenssien joukkoon kuuluvat keskeiset kauppa- ja liikekeskukset, tornitalot, sairaalat ja suuren pinta-alan maanalainen rakentaminen.
Hän on osallistunut paloturvallisuuden tutkimukseen sekä pelastustoimen ja rakennusten paloturvallisuuden lainsäädännön kehittämishankkeisiin. JP on antanut panoksensa myös kaavoituksen paloturvallisuusohjeistuksen kehittämiseen sekä kansainvälisten yhtiöiden sisäisten paloturvallisuusmääräysten ja paloturvallisuusauditoinnin kehittämiseen.
Tasapainoinen tausta käytännön kokemusta, laaja-alaista koulutusta ja monipuolista työkokemusta tekevät JP:stä todellisen paloalan moniosaajan.


Juha-Pekka “JP” Laaksonen is the managing director and VP Finland. With over 35 years of experience, JP has developed a strong theoretical and operational knowledge of the fire safety industry. Starting out as a firefighter, JP eventually became Finland's first graduate to obtain an MSc in fire and safety engineering. Throughout his career, he has been involved in many large scale projects, including fire safety planning and design for Finland’s Parliament and Presidential Palace renovations, major shopping and business centers, high rise buildings, hospitals and large underground facilities He has also participated in fire safety research and contributed to the development of civil protection and fire safety building legislation, fire safety zoning guidelines, domestic and international fire safety regulations and fire safety auditing. With the right mix of practical experience, extensive training and diverse work experience, JP is a true fire multidisciplinary.

Education / Certifications
  • MSc., Civil Engineer, Fire Engineering and Risk Management, Helsinki University of Technology
  • FISE Designer of Fire Safety (class PV)
  • Chairman, Finnish Association of Civil Engineers
  • Member, SFPE

Get in Touch with JP

Please complete this form below.

By completing the above form and checking this box you confirm that you have read, understood, and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms.