A headshot image of Mikko Salminen

Mikko Salminen

Ph.D., Class PV, Exceptionally Demanding

Structural Fire Engineering Lead, Europe

Areas of Expertise

Fire Safety Engineering

Tampere - Finland

Mikko has Ph.D. in Structural Fire Engineering. He has over 15
years of experience in performance-based structural fire safety
analysis of steel, timber, and concrete structures to achieve optimal,
fire-safe structural solutions ranging from detail analysis to evaluation
of entire structural systems. Mikko shares his findings through
contributions to industry conferences, as well as academic papers
and lectures. He also influences SFE design guidelines for his
country of origin, Finland. Mikko leverages performance-based
solutions to meet project goals. He often justifies exposed structures,
eliminating the need for excessive protection materials and delivering
major cost savings that would not be possible with a prescriptive
method. His portfolio of work includes major commercial, industrial,
and residential projects in Finland and in the US, including a 14-story
mass timber high-rise - the tallest timber building in Finland.

Mikko on väitellyt tekniikan tohtoriksi rakenteiden paloturvallisuudesta vuonna 2012. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus teräs-, betoni- ja puurakenteiden analysoinnista palotilanteessa sisältäen mm. kokonaisten rakennuksen runkojen ja kriittisten detaljien tarkastelua. Mikko osallistuu aktiivisesti alan konferensseihin, akateemisiin artikkeleihin ja luennoi tiiviisti alan aiheista. Lisäksi hän osallistuu rakenteellisen paloturvallisuuden ohjeiden kehittämiseen Suomessa mm. toimiessaan Teräsrakenneyhdistyksen paloryhmän puheenjohtajana. Mikko on hyödyntänyt rakenteiden toiminnallista mitoitusta lukuisissa erilaisissa projekteissa mm. palosuojauksen optimoinnissa, suojaamattomien teräs- ja puurakenteiden perustelemisessa sekä rakennuksissa, joiden suunnittelu ei onnistuisi käyttäen tavanomaisia menetelmiä, kuten 14-kerroksinen puukerrostalo Joensuu Lighthouse.

Education / Certifications
  • Ph.D. in Structural Fire Engineering, Tampere University of Technology
  • FISE Designer of Fire Safety (Class PV, Exceptionally demanding)
  • Chairman of the Structural Fire Safety Specialist group in the Finnish Constructional Steelwork Association
  • Finnish Constructional Steelwork Association, Club member #45