Share this post

Keskellä rentouttavaa ja viehättävää suomalaista maisemaa, jossa kestävä kehitys on kaupunkisuunnittelun ytimessä, Länsimetron laajentaminen on noussut keskeiseksi avaintekijäksi julkisen liikenteen kehittämisessä. Kehittäminen on johtanut elinvoimaisten, jalankulkijaystävällisten kaupunginosien syntymiseen, joille on ominaista asumisen ja kaupallisten tilojen harmoninen sekoitus strategisesti sijoitettujen asemien ympärille.

Länsimetro palvelee päivittäisiä työmatkalaisia ja turisteja ja yhdistää Itä-Helsingin Espoon läntisiin esikaupunkeihin. Julkisessa käytössä Helsingin puoleinen rata on ollut elokuusta 1982 lähtien, ja 43 kilometrin pituista rataa on laajennettu paremman ja kehittyneemmän turvallisuus- ja valvontatekniikan tukemana. Liikennejärjestelmän oli myös kasvettava päivittäisten työmatkalaisten ja matkailijoiden lisääntyvän määrän vuoksi.

Metron laajennuksella Helsingin ulkopuolelle on merkittävä vaikutus jo laajaan julkisen liikenteen verkostoon. Kaksivaiheinen hanke laajensi Länsimetroa Ruoholahdesta Kivenlahteen, palvellakseen kasvavaa työmatkalaisten ja matkailijoiden määrää. Tämä edistysaskel ei ainoastaan edistänyt kestävää kasvua esikaupunkialueilla, vaan myös nosti merkittävästi julkisen liikenneverkon yleistä tehokkuutta ja saavutettavuutta.

Jensen Hughesin tiimi on ollut mukana laajennuksen alusta loppuun asti. Yksi hankkeen mielenkiintoisimpia vaiheita oli sellaisen paloturvallisuusstrategian kehittäminen, joka toimisi sekä vanhassa että uudessa osassa. Työskentely näiden erojen ratkaisemiseksi teki tästä hankkeesta lopulta jännittävän ja innostavan innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi.

Yhteistyö Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, Länsimetro Oy:n, SWECO PM:n, CJN Ar-chitectsin ja pääsuunnittelija Hannu Mikkolan kanssa suunnittelukysymysten ratkaisemiseksi on ollut ensiarvoisen tärkeää paloturvallisuusstrategian mukauttamisessa päivitettyjen määräysten mukaiseksi. Tarkkoja testauksia ja simulaatioita on tehty sen varmistamiseksi, että hanke täyttää tai ylittää uudistettujen määräysten asettamat turvallisuusstandardit.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa asiantuntijamme kehittivät paloteknisiä ratkaisuja ja riskinarvioinnin 14 kilometrin pituiselle jatkoyhteydelle, jossa kahdeksan asemaa rakennettiin kallioperään louhittuun tunneliin. Tarkastimme myös rakennustöiden etenemisen paikan päällä testataksemme, valvoaksemme ja tarkastaaksemme edistymistä.

Ensimmäisen vaiheen menestyksekkään valmistumisen myötä saimme myös toimeksiannon toteuttaa asiakkaan sisäiset riski- ja paloteknisen laadunvalvonnan Matinkylästä Kivenlahteen suunnitellun läntisen laajennuksen toisen vaiheen kautta vuonna 2014. Vaiheen 2 laajennus käsittää 7 kilometriä pitkän radan ja viisi asemaa sekä maanalaisen metrovarikon. Myös suunnitteluvastuu maanalaisen metrovarikon osalta siirtyi meille hankkeen aikana asiakkaamme toiveitten takia.

Jensen Hughesin asiantuntijoiden haasteena oli myös varmistaa maanalaisen työskentelyn esteettömyys ja turvalliset evakuointimahdollisuudet, jotka sijaitsivat 20–40 metriä maan pinnan alapuolella.

Kumpikin liikennöintisuunta toteutettiin omiin palo-osastoituihin tunneleihinsa, jolloin poistuminen palavasta junasta tapahtuu ylipaineistetun yhdyskäytävän kautta niin sanottuun puhtaaseen tunneliin. Poistumista helpottamaan suunniteltiin korotettu kävelytaso, joka on nostettu lähelle metron lattiatasoa. Tällöin poistuminen on mahdollisimman nopeaa ja tehokasta, ja toisaalta myös pelastus- ja sammutustoiminta helpottuu. Asemilla hätäkuulutusjärjestelmä ohjaa poistujia oikean reitin valinnassa ja auttaa löytämään lähimmän turvallisen poistumisreitin. Uusi evakuointihissikonsepti kehitettiin yhteistyössä toisen asiakasyrityksen kanssa, ja se pohjautuu palomieshissistandardiin.

Tätä hanketta varten suunnittelemaamme evakuointijärjestelmän prototyyppiä käytetään tällä hetkellä myös muissa hankkeissa Suomessa, kuten kerrostaloissa ja monimutkaisessa ostoskeskushankkeessa.

Rakentamisvaiheessa suoritettiin myös huomattavasti enemmän vaatimuksenmukaisuus- ja suunnitelmanmukaisuustarkastuksia kuin tyypillisessä rakennusprojektissa. Pelkästään Länsimetron 2-vaiheessa tarkastuksia tehtiin yli 160. Tavoitteena oli paitsi korkea laatutaso, myös mahdollisten ongelmien tunnistus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tarkastuksista saatiin paljon hyviä kokemuksia kustannus- ja aikatauluriskien hallinnan parantuessa. Poikkeamat tunnistettiin jo varhaisessa vaiheessa, jolloin virheellinen työ voitiin keskeyttää ja korjata pienin kustannuksin eikä aikatauluun tullut viivästystä. Tyypillisiä tunnistettuja riskejä olivat esimerkiksi talotekniikan asennuspaikkoihin ja asennusjärjestykseen liittyvät virheet, mittavirheet ja suunnitelmapuutteet.

Kaiken kaikkiaan Länsimetro on merkittävä edistysaskel Helsingin ja Espoon julkisessa liikenteessä. Se parantaa koko alueen yhteyksiä, saavutettavuutta ja kestävyyttä. Olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet olla mukana yli 15 vuoden ajan tekemässä “maailman turvallisinta metroa”, ja Jensen Hughesin saavutukset paloturvallisuusstrategian kehittämisessä tekevät tästä modernista kaupunkiliikenteen osasta menestyksekkään.

Project Details

Client

Länsimetro Oy

Project Location

Helsinki, Espoo, Suomi

Timeline

2007-2022

Estimated Project Cost

2,344,000,000 €

Industry
Services Provided

Featured Experts

Kristian Ehrnrooth

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

MSc., Mechanical Engineering, FISE Designer of Fire Safety (class PV)

View Details
Jaana Hopeasaari

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

Technical Drawer

View Details
Benjamin Ilvonen

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

Bachelor of Engineering, Fire Officer

View Details
Sini Kallio

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

B.Eng, Fire Officer, Emergency Response Center Operator Degree, FISE Designer of Fire Safety (class V)

View Details
JP Laaksonen

Service Line Leader, VP Finland

Helsinki - Finland

MSc., Civil Engineer, Fire Engineering and Risk Management, FISE Designer of Fire Safety (class PV), Chairman, Member

View Details
Jouni Sorvari

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

B.Eng., Fire Officer, FISE Designer of Fire Safety, demanding

View Details
Jouni Nevala

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

MSc., Mechanical Engineering

View Details
Pasi Nuutinen

Fire Safety Engineer

Kuopio - Finland

Qualification Name (60 character limit) Bachelor of Engineering, Fire Officer, Bachelor of Business Administration, Safety, Security and Risk Management, FISE Designer of Fire Safety, demanding

View Details
Mikko Partanen

Fire Safety Engineer

Tampere - Finland

Master’s of Science, Civil Engineering, FISE Designer of Fire Safety (class PV)

View Details
Topi Reponen

Fire Safety Engineer

Helsinki - Finland

Master of Science, Structural Engineering

View Details

"Meillä on ollut pitkäaikainen yhteistyö Jensen Hughesin kanssa. Tarvitsemme aina asiantuntijoita, koska tarvitsemme erityistä asiantuntemusta, ja Jensen Hughesilla on kaikki hyvät asiantuntijat". Itse asiassa Suomen parhaat tekijät. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että laatu on sitä, mitä luvataan ja että toimitusaikatauluissa pysytään. Se tulee pärjäämään hyvin markkinoilla.”

- Mikko Piitulainen, Projektipäällikkö, Länsimetro Oy

“Jensen Hughes auttoi meitä varmistamaan lakisääteisten vaatimusten noudattamisen tunnistamalla piilevät puutteet ja poikkeamat varhaisessa vaiheessa ja välttämällä toistuvat virheet. Toteutusvaiheessa ei tullut yllätyksiä ja aikataulun viivästymisen riski minimoitiin.”


- Mikko Mauro, Turvallisuusasiantuntija, Länsimetro Oy


More from Jensen Hughes